Registreeri

Globaalne ookeanivaatlussüsteem (GOOS)

Globaalse ookeanivaatlussüsteemi (GOOS) eesmärk on võimaldada kirjeldada ookeani seisundit, prognoosida selle muutuvaid tingimusi ja prognoosida selle mõju kliimamuutustele ning hõlbustada ookeanide kasutajate ja haldajate säästvat arengut. .

Vastuseks teise maailma kliimakonverentsi (Genf, 1990) üleskutsele lõi valitsustevaheline okeanograafiakomisjon (IOC) 1991. aasta märtsis ülemaailmse ookeanivaatlussüsteemi (GOOS). Loomine tulenes ka paljude rahvaste soovist koguneda. teave, mis on vajalik kliimamuutuste prognooside parandamiseks, mereressursside haldamiseks, loodusõnnetuste mõju leevendamiseks ning rannikuvööndi ja rannikuookeani kasutamiseks ja kaitseks. Üleskutset luua ja arendada GOOS kinnitati 1992. aastal ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil Rio de Janeiros.

GOOS-i egiidi all olevad ookeanide mõõtmise süsteemid kavandas algselt ookeanivaatlussüsteemide arenduspaneel, täpsustati 1998. aasta GOOS-i/GCOS-i tegevuskavas ja viimistleti veelgi GCOS-i rakenduskavas. OceanObs'09 konverentsil (Veneetsia, Itaalia) osales enam kui 600 osalejat 36 riigist, kes määratlesid nägemuse ühiskonnale kasulikest ookeanivaatlustest, mida järgmise kümnendi jooksul jätkata. Osalejad kutsusid üles töötama välja raamistikku, et kavandada ja edasi liikuda täiustatud globaalse vaatlussüsteemi olemasolevate ja uute füüsikaliste, biogeokeemiliste ja bioloogiliste vaatlustega. See tõi 2012. aastal kaasa GOOS-i struktuuride ja juhtimise ümberkujundamise.

GOOS on suunatud kahele põhiteemale. Üks puudutab suures osas avaookeani ja selle eesmärk on pakkuda teavet ookeaniteenuste toetamiseks ning ilmastiku ja kliimamuutuste prognoosimiseks. Teine puudutab suures osas rannikumeresid ning on mõeldud teabe andmiseks ranniku ökosüsteemide seisundi ja nende säästva arengu, saastumise ja reostuse ning vee kvaliteedi, avamere kaubandus- ja meelelahutustegevuse tingimuste ning mereohtude kohta – eriti tormid ja tormid võivad mõjutada elusid ja vara. GOOS-i kliimamoodul on globaalse kliimavaatlussüsteemi ookeanikomponent, GCOS, muutes need kaks süsteemi lahutamatuks.


⭐ ISC ja GOOS

GOOS-i juhtkomitee, mis vastutab kõigi GOOS-i disaini teaduslike ja tehniliste aspektide eest ning projekteerimisprotsessi toetavate asjakohaste tegevuste eest, kaassponsoriteks on UNESCO ROK, WMO, UNEP ja ISC. Seoses ISC-ga on ookeaniuuringute teaduskomiteeSCOR) ICSU, ISC eelkäija organisatsioon, olles ISC peamine organ, mis vastutab ookeaniuuringutega seotud küsimuste eest, ja samal ajal ka ROKi peamine teaduslik nõuandeorgan, osaleb GOOSi teaduslikult põhjendatud kavandamises ja planeerimises.

Kaassponsorite tegevjuhid määravad ühiselt ametisse GOOS-i juhtkomitee esimehe ja liikmed, korraldavad GOOS-i sekretariaadi laiendamise, korraldavad GOOS-i juhtkomitee ja selle sekretariaadi töötajatele vajaliku rahalise toetuse ning ühtlustavad ja koordineerivad GOOS-i. tegevused. Iga sponsororganisatsioon määrab ka ühe esindusliikme GOOS-i juhtkomiteesse. Juhtkomitee vastutab sponsororganisatsioonidele sobival ajal aruannete esitamise eest.

Teisisõnu, ISC panustab väljatöötamisse ning kinnitab strateegia- ja tegevuskavad ning nendega seotud eelarved. ISC asutab ja nimetab ka rahvusvahelisi juht-/nõuandekomiteesid, kus ISC liikmetel on võimalus esitada kandidaate protsessi osana. ISC vastutab ka GOOS-i läbivaatamise, ülevaatuse volituste määratlemise, ülevaatuskomisjoni liikmete määramise ja ISC esindajate rahastamise eest.


Image by NOAA on Unsplash

Otse sisu juurde