Rahvusvaheline Laboratoorsete Loomade Teaduste Nõukogu (ICLAS)

ICLAS on liige alates 1976. aastast.

Rahvusvaheline Laboratoorsete Loomade Teaduste Nõukogu loodi 1956. aastal ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni (UNESCO), Rahvusvaheliste Meditsiiniteaduste Organisatsioonide Nõukogu (CIOMS) ja Rahvusvahelise Bioloogiateaduste Liidu (IUBS) eestvõttel.

ICLAS on valitsusväline organisatsioon, mis tegeleb laboratoorsete loomade teaduse alase rahvusvahelise koostööga. Selle eesmärk on edendada ja koordineerida laboriloomade teaduse arengut kogu maailmas, edendada rahvusvahelist koostööd ja kvaliteediseiret ja laboriloomade määratlemist, koguda ja levitada teavet ning edendada loomade humaanset kasutamist teadusuuringutes eetiliste põhimõtete tunnustamise kaudu. ja teaduslikud kohustused.


Jaga:

Otse sisu juurde