Rahvusvaheline rahu-uuringute assotsiatsioon (IPRA)

IPRA on liige alates 1972. aastast.

Rahvusvaheline Rahuuuringute Assotsiatsioon (IPRA) on suurim ja väljakujunenud ülemaailmne rahu-uuringute valdkonna professionaalne organisatsioon – valdkond, mida käsitletakse laiast interdistsiplinaarsest ja multidistsiplinaarsest vaatenurgast.

Eesmärk ja eesmärgid

IPRA missioon on edendada rahutingimuste ning sõja ja muude vägivallavormide põhjuste uurimist. Ühing teeb ülemaailmset koostööd rahuuuringute edendamiseks:

• riiklike ja rahvusvaheliste uuringute ja õpetamise edendamine maailmarahu saavutamiseks,
• ülemaailmsete kontaktide soodustamine teadlaste ja pedagoogide vahel
• Teadusuuringute tulemuste ülemaailmse levitamise soodustamine teaduspublikatsioonide ja muude rahuuuringutega seotud tegevuste kohta teabe kaudu.
• Teadlaste ja praktikute tähelepanu juhtimine rahuuuringute esilekerkivatele aspektidele

Põhiväärtused

• Kvaliteetne teadusuuringud ja haridus
• Originaalsus ja loov mõtlemine
• Võrdsus ja mitmekesisus
• Ülemaailmne koostöö ja kaasamine
• Sooline võrdõiguslikkus ja inimõiguste austamine


Otse sisu juurde