Jaapan, Jaapani teadusnõukogu

Jaapani teadusnõukogu on olnud liige alates 1919. aastast.

SCJ asutati 1949. aastal valitsusest sõltumatult tegutseva peaministri jurisdiktsiooni all oleva “eriorganisatsioonina”, mille eesmärk on edendada ja edendada teadusvaldkonda ning võimaldada teaduse kajastamist ja läbitungimist halduses, tööstustes ja rahvamajanduses. elusid.

See esindab Jaapani teadlasi nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt kahe ülesandega: arutada olulisi teadust puudutavaid küsimusi ja aidata neid lahendada ning; Suurema tõhususe saavutamiseks koordineerida teadusuuringuid.

Eesmärkide saavutamiseks on SCJ keskendunud neljale tegevusele: poliitikasoovitused valitsusele ja avalikkusele; Rahvusvaheline tegevus; teadusalase kirjaoskuse edendamine ja; Teadlaste vahel võrgustike loomine.

Oma 210 nõukogu liikme ja umbes 2000 liikmega paljudest humanitaar- ja sotsiaalteaduste, bioteaduste, samuti füüsikateaduste ja inseneriteaduste valdkondadest juhib SCJ oma tegevust universaalsest vaatenurgast ning kõikehõlmavast ja mitmetahulisest vaatenurgast. teaduse ja inimühiskonna usaldusväärsuse ja kogu inimkonna heaolu nimel.


Jaga:

Otse sisu juurde