Luksemburg, Fonds National de la Recherche (FNR)

Fonds National de la Recherche on olnud liige alates 2004. aastast.

Riiklik Teadusfond (FNR) loodi 31. mai 1999. aasta seadusega eesmärgiga edendada teadus- ja arendustegevust riiklikul tasandil ning ergutada jätkuvat arutelu ja suunamisprotsessi riiklike teadus- ja arenduspoliitikate üle. Lisaks püüab FNR tõsta olemasolevat teaduslikku pädevust, edendada uusi pädevusi ja teadmisi ning arendada sünergiat Luksemburgis toimuva riikliku ja rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse vahel. FNR edendab Luksemburgi osalemist rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevuse koostööprogrammides.

Mitmeaastaste uurimisprogrammide loomisega kujundab FNR riiklikku teadus- ja arenduspoliitikat. Rahastamiskõlblikud on teadusprojektid avalikes uurimiskeskustes, Luksemburgi ülikoolis ja teistes avaliku sektori teadus- ja tehnoloogiaarenduse organisatsioonides. FNR tagab saavutatud tulemuste süstemaatilise ja pideva hindamise, et võimaldada teadus- ja arendustegevuse prioriteetide mis tahes ümberkohandamist, mida peetakse vajalikuks.


Jaga:

Otse sisu juurde