Põhja-Makedoonia, Makedoonia Teaduste ja Kunstide Akadeemia

Makedoonia Teaduste ja Kunstiakadeemia on liige alates 2002. aastast.

1967. aastal riigiassamblee asutatud Makedoonia Teaduste ja Kunsti Akadeemia on Põhja-Makedoonia Vabariigi kõrgeima astme sõltumatu teadus- ja kunstiasutus. Selle eesmärk on edendada kõigi teaduste ja kunstide edenemist ning soodustada uusimate teadussaavutuste tutvustamist Makedoonias. Akadeemia soodustab, koordineerib, korraldab ja viib läbi teadus- ja kunstitegevust (projekte), eriti kui need pakuvad riigile erilist huvi.

Akadeemias on 5 osakonda (lingvistika- ja kirjandusteadused; sotsiaalteadused; kunstid; matemaatika- ja tehnikateadused; bioloogia- ja meditsiiniteadused) ja 5 sisemist uurimisüksust (Energeetika, informaatika ja materjaliteaduste uurimiskeskus; geenitehnoloogia ja biotehnoloogia teaduskeskus; Strateegiliste Uuringute Keskus, Leksikograafiakeskus ja Areaalse Lingvistika Keskus).
Praeguses koosseisus on 43 täisliiget, 28 välisliiget ja 1 auliige. Uute liikmete valimine toimub igal kolmandal aastal. Liikmelisus ja õigused on eluaegsed.

Akadeemia tegevust juhivad juhatus ja eestseisus. Kõrgeim juhtimisorgan on assamblee, mis koosneb kõigist Akadeemia täisliikmetest.

Akadeemia annab välja teadussarju, monogaafe, sümpoosionide toimetisi ning teadus- ja kunstitegevuse (projektide) aruandeid.


Jaga:

Otse sisu juurde