Poola, Poola Teaduste Akadeemia

Poola Teaduste Akadeemia on liige alates 1931. aastast.

Poola Teaduste Akadeemia loodi 1952. aastal. 25. aprilli 1997. aasta parlamendiseaduse kohaselt on see riiklik teadusasutus, mis täidab oma ülesandeid valitud korporatiivse osa (selle liikmete) ning üle 70 instituudist ja muust koosneva uurimiskeskuse kaudu. teaduslikud üksused. Akadeemia juhatuse (president ja 4 asepresidenti) valib akadeemia liikmete üldkogu 4-aastaseks ametiajaks.

Akadeemia ülesanneteks on teadusuuringute korraldamine, läbiviimine, läbiviimine ja edendamine, monograafiate ja ajakirjade väljaandmine, suuremate uurimisprogrammide koordineerimine ja elluviimine ning rahvusvaheline teaduskoostöö. Neid ülesandeid täidavad akadeemia instituudid ning erinevate teaduskomisjonide kaasabil, millest võtavad osa akadeemia liikmed, samuti ülikoolide, tehnikaülikoolide ja teiste kõrgkoolide esindajad ning tööstuse esindajad.


Otse sisu juurde