Registreeri

Sotsiaalteaduste teadusnõukogu (SSRC)

Ühiskonnateaduste teadusnõukogu on liige alates 2002. aastast.

Sotsiaalteaduste teadusnõukogu, sõltumatu rahvusvaheline mittetulundusühing, koondab vajalikud teadmised avalikuks hüvanguks, toetades teadlasi kogu maailmas, luues uusi teadusuuringuid valdkondade lõikes ning ühendades teadlasi poliitikakujundajate ja kodanikega.


Otse sisu juurde