Registreeri

Aruanne, Strateegia, planeerimine ja ülevaade

ISC tegevus- ja saavutusaruanne: juuli 2018 kuni juuni 2021

Selle aruande eesmärk on anda terviklik ja sünteetiline ülevaade organisatsiooni tegevuse laiusest ning tootlikkusest ja saavutustest kolme aasta jooksul.

See aruanne peaks andma ülevaate sellest, kuivõrd ISC-l õnnestub oma eesmärke saavutada, ning samuti asjaoludest, mis kujundavad tema tegevust ja ressursse, millele ta tugineb.

Aruanne keskendub nõukogu ülemaailmsele tegevusele, mida juhib ISC peakorter Pariisis, ega hõlma süstemaatiliselt meie piirkondlike kontorite ega meie kaassponsoreeritud ja sidusasutuste tegevust.

Meil on hea meel, et saame osutada märkimisväärsele edusammule neljas prioriteetses mõjuvaldkonnas ja ISC nelja strateegilise eesmärgi suunas, samuti on meil märkimisväärseid tõendeid selle kohta, et muutume organisatsioonina tugevamaks, professionaalsemaks ja mõjukamaks.

Aruanne täiendab aastaaruandeid 2018, 2019 ja 2020, mis on üksikasjalikumalt kirjeldatud nende diskreetsete projektide ja algatuste kirjelduses.


Tegevus- ja saavutusaruanne: juuli 2018 – juuni 2021


Kokkuvõte tegevus- ja saavutusaruanne

Otse sisu juurde