ICSU ja kliimateadus (2006)

Sissejuhatus ICSU ja kliimateadus: 1962–2006 and Beyond kirjeldab mõningaid ICSU panuseid kliimateaduse arendamisse. Dokument illustreerib ka seda, kuidas ICSU lähenemine teaduskoostöö hõlbustamisele poliitika kujundamise kohta teabe andmiseks praktikas toimib. ICSU on mänginud keskset rolli kliimateaduse arendamisel rahvusvahelisel tasandil, pakkudes mehhanisme […]

Sissejuhatus

ICSU ja kliimateadus: 1962–2006 ja edasi kirjeldab mõningaid ICSU panuseid kliimateaduse arendamisse. Dokument illustreerib ka seda, kuidas ICSU lähenemine teaduskoostöö hõlbustamisele poliitika kujundamise kohta teabe andmiseks praktikas toimib.

ICSU on mänginud keskset rolli kliimateaduse arendamisel rahvusvahelisel tasandil, pakkudes mehhanisme riiklikul tasandil toimuva uurimistöö suunamiseks ja täiendamiseks. Viimasel kolmel aastakümnel on kliimateadus nõudnud teadlaste rahvusvahelist koostööd enneolematul määral, millele lisandub koostöö valitsustevahelisel tasandil ning mõnikord ka tsiviil- ja sõjaliste huvide vahel. ICSU panus on olnud otsustava tähtsusega käsitlemist vajavate teadusprobleemide määratlemisel, konsensuse saavutamisel uurimistöö prioriteetide osas ja uurimistöö aluseks olnud erinevate koostöö hõlbustamisel. Ilma ICSU jõupingutusteta oleks IPCC-l olnud vähe teadust, mida hinnata ja seega poleks loodud alust, millele tuginedes korraldada üliolulist avalikku arutelu globaalse soojenemise üle. ICSU mängib jätkuvalt juhtivat rolli teaduslike tõendite esitamisel, et seda arutelu ka tulevikus teavitada.


Otse sisu juurde