Registreeri

Asetage paber

Positsioonipaber 2021. aasta HLPF-i jaoks

Jätkusuutlik ja vastupidav taastumine COVID-19 pandeemiast, mis edendab säästva arengu majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõõdet: kaasava ja tõhusa tee loomine tegevuskava 2030 saavutamiseks, võttes arvesse säästva arengu kümnendi tegevust ja tulemusi

Teadus- ja tehnoloogiaühenduse suurrühm, mida toetasid ühiselt Rahvusvaheline Teadusnõukogu ja Maailma Inseneriorganisatsioonide Föderatsioon (WFEO), esitas eelseisva seisukohavõtu 2021. aasta kõrgetasemeline poliitiline foorum (HLPF), mis toimub 6.-15.juulil.

Dokumendis kirjeldatakse viise, kuidas edendada edusamme kestliku arengu eesmärkide saavutamisel kogu tegevuskümnendi jooksul, elades koos COVID-19 pandeemiaga ja läbi selle, ning rõhutab tungivat vajadust tegeleda olemasolevate teaduslike tõenditega ja liikuda plaanidelt tegudele.


väljaande kaas

Teadus- ja tehnoloogiakogukonna pearühma seisukoht 2021. aasta kõrgetasemelise poliitilise foorumi jaoks


Otse sisu juurde