Registreeri

Aruanne

Keskkonna ja selle seose säästva arengu prioriteetsete valdkondade hindamine (2003)

Sissejuhatus ICSU on määratlenud keskkonna ja selle seose säästva arenguga oma lähiaastate strateegilise plaani väljatöötamisel prioriteetseks valdkonnaks....

Sissejuhatus

ICSU on oma lähiaastate strateegilise plaani väljatöötamisel seadnud prioriteetseks valdkonnaks keskkonna ja selle seose säästva arenguga. Sellega seoses määras teadusliku planeerimise ja läbivaatamise komitee (CSPR) komitee, et viia läbi prioriteetsete valdkondade hindamine (PAA); see strateegiline lähenemine asendab varasemad kohustuslikud nõuded ICSU interdistsiplinaarsete organite (IB) kuueaastase perioodilise läbivaatamise kohta.

Toimkonna lähenemisviis oli esmalt töötada välja missiooni kirjeldus ja teoreetiline raamistik ning seejärel keskenduda hindamisel asjaomaste IB-de ja ühisalgatuste (JI-d; edaspidi ühiselt IB-d) keskkonnategevusele, jättes samal ajal rohkem tähelepanu. Andmete ja teabe ning suutlikkuse suurendamise valdkondade üksikasjalik analüüs järgnevatele PAA-dele. Selle IB-de analüüsi järeldusi ja soovitusi on eelkõige arvesse võetud ICSU rahvuslike ja liidu liikmete ning partnerorganisatsioonide tegevuse laiemas raamistikus.


Otse sisu juurde