Registreeri

Strateegia, planeerimine ja ülevaade

Ettepanek luua taastuvenergia rahvusvaheline teaduskomisjon

Sissejuhatus Valitseb laialdane ja kasvav üksmeel selles, et kaasaegsed taastuvenergia tehnoloogiad peavad saama lähitulevikus maailma energiavarustuse oluliseks osaks...

Sissejuhatus

Valitseb laialdane ja kasvav üksmeel selles, et kaasaegsed taastuvenergia tehnoloogiad peavad muutuma a
energiasüsteemide ümberkujundamiseks
nii tööstus- kui ka arengumaades säästvamate teede suunas. Pidev tehnoloogiline
Põhilistest teadus- ja arendustegevusest tulenev innovatsioon on selle protsessi oluline element. Kinnitades, et
Vajalike uuenduste võimalikult kiireks ja kulutõhusaks elluviimiseks on vaja objektiivseid mehhanisme
teaduslikud ja tehnilised juhised ning riiklikul ja sektoripõhisel energeetikal põhineva suurema koostoime edendamine
Teadus- ja arendustegevused. Siin pakutud jõupingutused taastuvenergia rahvusvahelise teaduspaneeli loomiseks
Energiad (ISPRE) on loodud selle tungiva vajaduse rahuldamiseks, nagu nõuti rahvusvahelises tegevuses
Bonnis toimuva konverentsi Renewables 2004 programm.
ISPRE missioon on pakkuda strateegilisi juhiseid taastuvenergia teadus- ja arendustegevuseks kogu maailmas,
et parandada riiklikul, piirkondlikul tasandil tehtavate teadus- ja arendustegevuse tõhusust ja sidusust,
ja rahvusvahelisel tasemel. Paneeli ülesannete hulka kuulub teabe kogumine hetkeseisu kohta
Teadus- ja arendustegevuse jõupingutused, olemasolevate jõupingutuste kriitiliste lünkade kindlakstegemine ja tulevaste teadus- ja arendustegevuse prioriteetide soovitamine
strateegiad. Tagamaks, et ISPRE hinnangud vastavad selgelt määratletud teabevajadustele
ja asjakohasele vaatajaskonnale, tehakse jõupingutusi, et ISPRE oleks otse seotud REN21-ga (
21. sajandi taastuvenergiapoliitika võrgustik). Rahvusvaheline Teadusnõukogu (ICSU),
töötades vajaduse korral koos partnerorganisatsioonidega, on ISPRE sponsor, et aidata tagada
tasakaal ja teaduslik rangus vaekogu jõupingutustes.


Otse sisu juurde