Registreeri

Asetage paber

Avalikkuse arusaamad ja arusaamad teadusest

Rahvusvahelisest kontekstist institutsionaalsete vastusteni

Selle artikli tellis Rahvusvaheline Teadusnõukogu (ISC), et aidata kaasa selle programmile Teaduse avalik väärtus, mille raames on üldsuse arusaamine teadusest kriitiline teema.

Selle artikli eesmärk on ergutada arutelu teadusakadeemiate ja ametiühingute vahel, uurides globaalses avalikus sfääris teadusega suhtlemise struktuuri ja tunnuseid, kusjuures analüüsiüksuseks on avalikkuse arusaamad. Dokumendi eesmärk on kajastada globaalset perspektiivi, hõlmates nii arenenud kui ka arenguriike. Toome välja peamised ideed ja hiljutised suundumused, mis on esile kerkinud teaduskommunikatsiooni uuringutest, sealhulgas seostest kommunikatsiooni ja avalikkuse arusaamade vahel. Uurime lühidalt arusaamu teadusest seoses COVID-19 pandeemia ja kliimamuutustega. Lõpetame edasise uurimistöö potentsiaalsete valdkondade ja uurimisasutustele avaldatava mõju kindlaksmääramisega.

Otse sisu juurde