Rainbow sari säästva arengu teadusest (2002)

ICSU säästva arengu teadusseeria koostas Rahvusvaheline Teadusnõukogu seoses 2002. aasta säästva arengu maailma tippkohtumise (WSSD) ettevalmistustega.

Sissejuhatus

WSSD eesmärk on tuua kokku valitsused, ÜRO agentuurid ja teised olulised sidusrühmad, sealhulgas kodanikuühiskonna ning teadus- ja tehnoloogiaühenduse esindajad, et toetuda 1992. aasta ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsile (UNCED) ning suurendada jõupingutusi säästva arengu tulevik. Sari sisaldab interdistsiplinaarseid aruandeid, mis keskenduvad peamistele küsimustele, mis on jätkusuutliku arengu teaduse jaoks olulised. Sari on mõeldud ühenduslüliks teadusringkondade ja otsustajate vahel, kuid aruanded peaksid olema kasulikud ka kõigile teistele, kes on huvitatud teaduse panusest säästvasse arengusse. Sari tõstab esile teaduse põhirolli, mida teadus on mänginud ja mängib säästva arengu väljakutsetele lahenduste leidmisel. See uurib kogemusi alates UNCED-ist ja vaatab tulevikku. See annab ajakohaseid teadmisi, analüüsib saadud õppetunde, saavutatud edu ja tekkinud raskusi; samas visandades ka tulevasi uurimiskavasid ja meetmeid, et tõhustada probleemide lahendamist ja säästva arengu häid tavasid. Sari sai teoks tänu David ja Lucile Packardi fondi heldele toetusele.


Otse sisu juurde