Teabe ja andmete ad hoc strateegilise komitee aruanne

Kokkuvõte Teabe ja andmete strateegilise komitee (SCID) asutas ICSU, et anda nõu teadusandmete ja -teabega seotud tegevuse tulevase korralduse ja suuna kohta. Pärast varasemat prioriteetsete valdkondade hindamist selles valdkonnas on ICSU väljakuulutatud strateegiline eesmärk: hõlbustada uut, koordineeritud ülemaailmset lähenemisviisi teaduslikule […]

kokkuvõte

ICSU asutas teabe ja andmete strateegilise komitee (SCID), et anda nõu teadusandmete ja -teabega seotud tegevuse tulevase korralduse ja suuna kohta. Pärast varasemat prioriteetsete valdkondade hindamist selles valdkonnas on ICSU väljakuulutatud strateegiline eesmärk: soodustada uut, koordineeritud ülemaailmset lähenemisviisi teadusandmetele ja teabele, mis tagab võrdse juurdepääsu kvaliteetsetele andmetele ja teabele teadusuuringute, hariduse ja teadlike otsuste tegemiseks. SCID-i roll oli hinnata, kuidas seda eesmärki kõige paremini saavutada.

Võttes lähtepunktiks andmete ja teabe prioriteetse valdkonna hindamise (ICSU, 2004), kohtus SCID aastatel 2007–08 kolmel korral ja võttis arvesse järgmiste ICSU interdistsiplinaarsete organite panust: Maailma andmekeskused (WDC), Föderatsioon Astronomical ja geofüüsikaliste andmete analüüsi teenused (FAGS) ning teaduse ja tehnoloogia andmete komitee (CODATA). SCID liikmed ise kogusid ja esitasid teavet ka ICSU jaoks strateegilise tähtsusega oluliste rahvusvaheliste andmete ja teabealgatuste kohta.

SCID peamised soovitused on järgmised:

ICSU kinnitab ülemaailmse teadusringkonna nimel väga vajalikku strateegilist juhtrolli seoses teadusandmete ja -teabe poliitika, haldamise ja haldamisega. Selle saavutamiseks peab ICSU reformima mõnda oma praegust interdistsiplinaarset organit ja looma uue komitee, mis annab üldise strateegilise suuna ja nõu.
Luuakse uus ICSU maailma andmesüsteem (ICSU interdistsiplinaarse organina), mis hõlmab WDC-sid ja FAGS-i ning muid tipptasemel andmekeskusi ja teenuseid. See uus struktuur või süsteem peab olema kavandatud selgelt toetama ICSU missiooni ja eesmärke, tagades rahvusvahelisele teadusringkonnale ja teistele sidusrühmadele kvaliteedihinnatud andmete ja andmeteenuste pikaajalise haldamise ja pakkumise.
CODATA keskendub oma tegevuses kolmele peamisele algatusele, mis on määratletud tema strateegia projektis ning laiendab oma sidemeid teiste organisatsioonide ja võrgustikega, et mängida ICSUs ja laiemas teadusringkonnas olulisemat rolli. See nõuab rakendusmehhanismide (nt töörühmade ja töörühmade) tihedat kooskõlla viimist CODATA strateegilise kava projektis (lisa G) määratletud kolme peamise algatusega. Samuti tuleks muuta kaks korda aastas toimuvat CODATA konverentsi, et luua tihedam seos ICSU prioriteetide ja uue ICSU maailma andmesüsteemiga.
Luuakse uus ajutine ICSU teabe ja andmete strateegiline koordineerimiskomitee, et pakkuda ICSU-le selles valdkonnas laialdasi teadmisi ja nõu. See strateegiline koordineerimiskomitee toimib teadlaste ning andme- ja teabespetsialistide vahelise liidesena, kes saab anda nõu olemasolevate ja uute ICSU programmide ja muude rahvusvaheliste algatuste andmevajaduste ja võimalike lahenduste osas. See tuleks esmalt kehtestada kolmeks aastaks, mida võib potentsiaalselt pikendada veel kolmeks aastaks. Millise perioodi jooksul loodetakse luua ICSU jaoks nähtav ja tõhus juhtimine ning tagada ICSU tegevuste nõuetekohane koordineerimine.
ICSU liikmesriikide liikmeid ja ametiühinguid julgustatakse tungivalt looma andme- ja teabeküsimustele keskenduvaid komiteesid või komisjone, kui neid veel ei ole. Kui CODATA ja/või WDC jaoks on riiklikud komiteed või kontaktstruktuurid juba olemas, tuleks kaaluda nende ühendamist ja laiendamist, et integreerida andmepoliitika, haldamise ja haldamise küsimused. Professionaalseid andmeteenuseid tuleb tunnustada.


Otse sisu juurde