Teaduse ja tehnoloogia andmete komitee CODATA ülevaade

CODATA läbivaatamise viis aastatel 2012–2013 läbi CSPRi poolt selleks otstarbeks ja ICSU II strateegilise kava kohaselt moodustatud ekspertrühm.

Sissejuhatus

Aruandes esitatud soovitused mõjutavad otseselt CODATA ja World Data Systemi (WDS) vahelist töösuhet ning ICSU perekonna kui terviku andmete ja teabega seotud tegevuste ja probleemide paremat integreerimist.

Mõlemad on aruande heaks kiitnud CSPR ja juhatus ning see esitatakse eelseisvale ICSU peaassambleele Aucklandis.


Otse sisu juurde