Katastroofiriski integreeritud uuringute (IRDR) programmi ülevaade (2016)

Ülevaade kümneaastase IRDR-programmi järgmise 4–5-aastase etapi arengust.

Katastroofiriski integreeritud uuringute (IRDR) programmi ülevaade (2016)

See aruanne on 2010. aastal Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu (ISSC) kaassponsoreerimisel loodud ICSU katastroofiriskide interdistsiplinaarse integreeritud uurimisorgani tööprogrammi sõltumatu keskmise pikkusega, kujundava ja tulevikku suunatud ülevaate tulemus. ja ÜRO katastroofiriski vähendamise büroo (UNISDR) ning rahalise toetusega peamiselt Hiina teaduse ja tehnoloogia assotsiatsioonilt (CAST), mis on ICSU riiklik liige.

Kuna ülevaate eesmärk on teavitada kümneaastase IRDR-programmi (IRDR) järgmise 4–5-aastase faasi kujunemist, keskendus seitsmeliikmeline ülevaatekomisjon sihikindlalt kriitiliste parendusvaldkondade väljaselgitamisele.

Katastroofiriski integreeritud teadusuuringute (IRDR) ülevaade programm

Ülevaade kümneaastase IRDR-programmi järgmise 4–5-aastase etapi arengust.

Otse sisu juurde