Ülevaade maailma kliimauuringute programmist (2009)

Kokkuvõte See aruanne on maailma kliimauuringute programmi (WCRP) läbivaatamise tulemus, mille viis läbi selle sponsorite – Rahvusvahelise Teadusnõukogu (ICSU), Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) ja valitsustevahelise okeanograafiakomisjoni – määratud ülevaatekomisjon. UNESCO (IOC) ja globaalsete muutuste uurimise rahastamisagentuuride rahvusvaheline rühm (IGFA). […]

kokkuvõte

See aruanne on maailma kliimauuringute programmi (WCRP) läbivaatamise tulemus, mille viis läbi selle sponsorite – Rahvusvahelise Teadusnõukogu (ICSU), Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) ja valitsustevahelise okeanograafiakomisjoni – määratud ülevaatekomisjon. ROK) ja rahvusvaheline globaalsete muutuste uurimise rahastamisagentuuride rühm (IGFA). Ülevaatus tehti samaaegselt rahvusvahelise geosfääri-biosfääri programmi (IGBP) ülevaatamisega. Aruanne koosneb kolmest osast: sissejuhatav peatükk, peatükk järelduste ja muu asjakohase teabe kohta ning peatükk soovituste kohta. Lisades on esitatud taustteave, sealhulgas läbivaatamiskomisjoni liikmete nimekiri ja läbivaatamise pädevus.

Lühidalt öeldes tunnustab WCRP ülevaatepaneel selle rahvusvahelise teadusuuringute programmi paljusid olulisi saavutusi ja me järeldame, et WCRP võib mängida olulist rolli ühiskonna abistamisel globaalsete kliimamuutuste väljakutsetega. Kuid praegu puudub WCRP-l nende väljakutsetega toimetulemiseks keskendumine, planeerimine ja rahastamine. WCRP peab keskenduma oma projektidele ning looma partnerite ja kasutajatega strateegilisi ühendusi ning selleks on vaja uusi ressursse. Ülevaatekomisjoni soovituste eesmärk on luua vajalik fookus ja luua ühendused WCRP-ga ja selle partnerlustega. Eelkõige peaks WCRP:

Lisaks


Otse sisu juurde