Globaalsete keskkonnamuutuste teadusplaan – ICSU Aafrika piirkondlik büroo

See dokument kirjeldab globaalsete keskkonnamuutuste uurimise valdkondi, mis on Aafrika jaoks eriti olulised ja huvitavad.

Sissejuhatus

Selles kirjeldatakse mõningaid alusuuringuid, mis on vajalikud veenvate otsuste tegemiseks, näiteks kliimamuutustega kohanemiseks ja leevendamiseks, ning teadustöö hõlbustamiseks ja rakendamiseks vajaliku tugistruktuuri jaoks mõistlike valikute pakkumiseks. See ei ole plaan ega raamistik kogu selleteemalise töö jaoks Aafrikas, vaid pigem juhend selle kohta, kus saab ICSU ROA erilisi tugevusi selles olulises küsimuses rakendada.


Otse sisu juurde