Ohtude ja katastroofide teadusplaan – ICSU Aafrika piirkondlik büroo

Selle läbivaadatud Aafrika teaduskava eesmärk on suunata teadusuuringud ümber teaduse praegusele seisule, käsitledes katastroofiriski esilekerkivaid väljakutseid.

Sissejuhatus

Need väljakutsed puudutavad seda, kuidas: suurendada uurimissuutlikkust, et vältida ohtude muutumist katastroofideks; võimaldada teadlikke otsuseid meetmete kohta nende mõju vähendamiseks; ning siduda katastroofiohu vähendamine vaesuse vähendamise ja kõigi Aafrika inimeste heaolu paranemisega.


Otse sisu juurde