Registreeri

Strateegia, planeerimine ja ülevaade

Säästva energia teaduskava – ICSU Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna piirkondlik büroo

ICSU Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna piirkonna büroo säästva energia teadusplaan.

Sissejuhatus

Olemasolev energiapakkumise ja nõudluse olukord tähendab, et tavapärased allikad, nagu nafta ja kivisüsi, ammenduvad murettekitava kiirusega. Kasvav mure erinevate energiaressursside keskkonnamõjude pärast seab piirangud nende kasutamisele. Kyoto protokoll nõuab, et osalevad riigid vähendaksid järgmise kümnendi jooksul drastiliselt süsinikdioksiidi heitkoguseid. Energiaolukorra parandamiseks ja jätkusuutlikuks muutmiseks tuleb teha tõsiseid jõupingutusi teadmiste edendamiseks järgmistes suundades:

  • uued ja energiatõhusad meetodid taaskasutamiseks, elektri tootmiseks ja jaotamiseks
  • energiasäästu tehnikad,
  • taastuvate energiaallikate suurem kasutamine ja
  • uute energiaallikate ja tehnikate arendamine ja kasutamine.

Otse sisu juurde