Registreeri

Aruanne

Sotsiaalmajanduslikud andmed seoses integreeritud globaalse vaatlusstrateegia partnerlusega IGOS-P (2004)

Sissejuhatus Rahvusvaheline Teadusnõukogu (ICSU) korraldas koostöös IGOS kaasesimeestega ühepäevase kohtumise teemal “Sotsioökonoomilised andmed seoses...

Sissejuhatus

Rahvusvaheline Teadusnõukogu (ICSU) koostöös IGOS-i kaasesimeestega korraldas 2004. aasta septembris ühepäevase koosoleku teemal “Sotsioökonoomilised andmed seoses IGOS-P-ga”; selle koosoleku soovitused on esitatud käesolevas aruandes. Koosolek oli üles ehitatud vastama IGOS-P-11 koosolekul heaks kiidetud lähteülesannetele (vt lisa 1). Suurem osa koosolekul osalejatest olid keskkonna- ja sotsiaalmajanduslike andmete eksperdid, kuid esindatud olid ka integreeritud globaalsed maavaatlused (IGOL) ja integreeritud globaalsed veetsükli vaatlused (IGWCO) ning IGOS-e sekretariaat (lisa). 2). Selles aruandes uuritakse, mida mõeldakse sotsiaalmajanduslike andmete all ja kuidas neid kogutakse, sotsiaalmajanduslike andmete tähtsust IGOS-ile ja laiemale kogukonnale ning seejärel antakse soovitused IGOS-ile, valitsustele ja andmeekspertidele.


Otse sisu juurde