Registreeri

Strateegia, planeerimine ja ülevaade

Strateegiline plaan I, 2006-2011

Kuueaastane kava 2006–2011 töötati välja pärast ulatuslikke konsultatsioone ICSU liikmete ja organitega ning laiema teadusringkonnaga.

Teave selle aruande kohta

See strateegiline plaan on Rahvusvahelise Teadusnõukogu jaoks oluline verstapost: see on ICSU esimene strateegiline plaan selle 75-aastase ajaloo jooksul. Kava annab nõukogule märku nii uuest visioonist kui ka uuest tegutsemisviisist. Plaan algatati 27. aastal Brasiilias Rio de Janieros toimunud 2002. Peaassambleel ja 28. aastal Hiinas Suzhous toimunud 2005. Peaassambleel heaks kiidetud plaan esindab ICSU riiklike liikmete ja rahvusvaheliste teadusliitude poolt esindatud teadlaste kollektiivset strateegilist nägemust.

Plaani eesmärk on võimaldada ICSU-l tugevdada rahvusvahelist teadust ühiskonna hüvanguks viisil, mis sobib kõige paremini selle ainulaadsetele võimalustele. Kavas määratletakse ICSU strateegilised prioriteedid kolmes võtmevaldkonnas: rahvusvaheline teaduskoostöö, teadus poliitika jaoks ja teaduse universaalsus. Samuti kirjeldatakse eesmärke ja eesmärke ning nende saavutamiseks vajalikke meetmeid.

Kokkuvõttes järeldatakse:

Rahvusvahelise interdistsiplinaarse teaduse vajadused ja võimalused on 21. sajandi vahetusel suuremad kui ühelgi varasemal ajalooperioodil. Rahvusvahelise teaduse tugevdamine ühiskonna hüvanguks ei ole mitte ainult soovitav eesmärk, vaid üha tungivam vajadus. ICSU-l on ees põnev kuus aastat. Vaja on uusi partnerlussuhteid ja rahastust, kuid selle strateegilise plaani väljatöötamist iseloomustanud kogu maailma teadlaste intellektuaalsete ressursside mobiliseerimine on kahtlemata kriitilise tähtsusega selle elluviimise tagamisel.Otse sisu juurde