Süsteemianalüüsi lähenemisviis tervisele ja heaolule muutuvas linnakeskkonnas

Sissejuhatus Viidi läbi ulatus, et hinnata ICSU konkreetsete tugevuste ärakasutamise võimalusi inimeste tervise ja heaoluga seotud oluliste ülemaailmsete teaduslike väljakutsete lahendamiseks. Inimeste tervise ad hoc ulatusega töörühm esitas 2006. aasta lõpus CSPR-ile aruande tervise süsteemianalüüsi lähenemisviisi suunas […]

Sissejuhatus

Viidi läbi ulatus, et hinnata võimalusi kasutada ICSU konkreetseid tugevusi inimeste tervise ja heaoluga seotud oluliste ülemaailmsete teaduslike väljakutsete lahendamiseks.

Inimeste tervise ad hoc ulatusega töörühm esitas 2006. aasta lõpus CSPR-ile aruande tervisele ja heaolule muutuvas linnakeskkonnas süsteemianalüüsi lähenemise suunas.


Otse sisu juurde