Töödokument – ​​SDG interaktsioonide mõistmise raamistiku mustand (2016)

Sissejuhatus Üks suurimaid väljakutseid ÜRO säästva arengu eesmärkide (SDG) edukaks rakendamiseks on eesmärkide ja 169 eesmärgi vaheline suur vastastikune sõltuvus. Selles artiklis esitatakse kontseptuaalne tööriist, mille abil hakata mõistma neid SDG-de vahelisi seoseid ning kutsuda teadlasi, poliitikakujundajaid ja praktikuid ühiselt uurima, kuidas […]

Sissejuhatus

Üks suurimaid väljakutseid ÜRO säästva arengu eesmärkide (SDG) edukaks rakendamiseks on eesmärkide ja 169 eesmärgi vaheline suur vastastikune sõltuvus. Selles artiklis esitatakse kontseptuaalne tööriist, mille abil hakata mõistma neid SDG-de vahelisi seoseid ning kutsuda teadlasi, poliitikakujundajaid ja praktikuid ühiselt uurima, kuidas säästva arengu eesmärkide mõistatus kokku sobib ja kuidas seda ellu viia.

Måns Nilssoni, Dave Griggsi, Martin Visbecki ja Claudia Ringleri autorina töötati välja „Raamistik raamistiku kavand kestliku arengu eesmärkide vastasmõju mõistmiseks” osana nõukogu juhitud projektist, mille eesmärk oli uurida integreeritud ja strateegilist lähenemisviisi säästva arengu eesmärkide elluviimiseks.

Raamistik põhineb seitsmepunktilisel SDG interaktsioonide skaalal, mis ulatub "jagamatust" kuni "tühistamiseni", mille eesmärk on tuvastada ja testida arenguteid, mis minimeerivad negatiivseid koostoimeid ja suurendavad positiivseid.

Raamistik on lähtepunkt tõendusbaasi loomisel, et iseloomustada eesmärkide vastasmõju konkreetses kohalikus, riiklikus või piirkondlikus kontekstis. Nõukogu kutsub praegu kokku uurimisrühmi, et töötada välja temaatilisi juhtumiuuringuid, alustades tervishoiu, energeetika ning toidu ja põllumajanduse säästva arengu eesmärkidest. Juhtumiuuringud koondatakse aruandeks, mis avaldatakse eeldatavasti 2016. aasta lõpus.


Otse sisu juurde