World Social Science Report 2010: Knowledge Divides

Maailma sotsiaalteaduste 2010. aasta aruande eesmärk oli rõhutada sotsiaalteaduste asjatundlikkuse tähtsust tänapäevaste globaalsete väljakutsete lahendamisel. Vaadati, kuidas ühiskonnateaduslikke teadmisi toodetakse, levitatakse ja kasutatakse maailma eri paigus, ning hinnati, kuidas sotsiaalteadused ebavõrdsetes tingimustes ja lahknevates suundumustes toime tulevad ja arenevad.

World Social Science Report 2010: Knowledge Divides

Aruandes analüüsiti mõningaid inimkonna kõige kriitilisemaid globaalseid probleeme, mida tajusid tunnustatud spetsialistid erinevatest sotsiaalteaduste valdkondadest. Selle eesmärk oli anda juhiseid ja teavet erinevatele osalejatele: agentuuridele, mis korraldavad, rahastavad ja hindavad sotsiaalteaduslikke uuringuid kogu maailmas; sotsiaalsete küsimustega tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid ja arenguagentuurid; teadusühingud ja teadlased; samuti erinevate tasandite otsustajad.


Maailma sotsiaalteaduste aruanne 2010

Otse sisu juurde