Registreeri

Aruanne

Maailma sotsiaalteaduste aruanne 2016: väljakutseid pakkuv ebavõrdsus – teed õiglase maailma poole

Maailma sotsiaalteaduste aruanne 2016 keskendub ebavõrdsuse ja sotsiaalse õigluse kriitilistele küsimustele.

Aruandes hoiatatakse, et kontrollimatu ebavõrdsus võib seada ohtu majanduste, ühiskondade ja kogukondade jätkusuutlikkuse, õõnestades jõupingutusi säästva arengu eesmärkide (SDG) saavutamiseks 2030. aastaks.

See toob esile märkimisväärsed lüngad sotsiaalteaduslikes andmetes ebavõrdsuse kohta maailma eri osades ning, et toetada edusamme kaasavamate ühiskondade suunas, nõuab põhjalikumaid uuringuid majandusliku ebavõrdsuse ja ebavõrdsuse vaheliste seoste kohta sellistes valdkondades nagu sugu, haridus ja tervis.

Maailma sotsiaalteaduste aruanne sisaldab rohkem kui 100 eksperdi panust. Seda kontrollis kõigi piirkondade juhtivatest akadeemikutest koosnev teaduslik nõuandekomitee. Aruande koostas ISSC koostöös Arenguuuringute instituut (IDS), juhtiv ülemaailmne uurimis-, õpetamis- ja teabeasutus rahvusvahelise arengu alal ning avaldatud kahasse koos UNESCOga.Laadige alla täielik aruanne:Laadige alla kokkuvõte (prantsuse keeles):


Laadige alla kokkuvõte (hispaania keeles):

Otse sisu juurde