Rahastamine

Nõukogu peamine sissetulekuallikas on liikmete tasud. Teised suuremad sissetulekuallikad on toetused asukohariigilt Prantsusmaalt, erinevatelt organisatsioonidelt ja sihtasutustelt.

Rahastamine

. Üldkogu kinnitab järgmise triennumi eelarve projektid, lähtudes komisjonilt saadud ettepanekutest juhatus, mille ülesanne on koostada aastaeelarved. Pärast kaalumist rahandus- ja rahakogumiskomisjon ja juhatusele, saadetakse auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigile liikmetele kinnitamiseks.


Liikmemaksud

Aastatasud tasutakse vastavalt Põhimäärus 37: “Iga nõukogu liige tasub aastamaksu üldkogu poolt määratud skaalas”. Käesolevad tasud põhinevad ISC eelkäijaorganisatsioonide ICSU ja ISSC 2017. aasta ühiskoosoleku otsusel. Koostamisel on uus tasude struktuur, mis arvestab ISC loomisega kaasnevaid uusi tingimusi.


Foto: Michelle Henderson on Unsplash

Otse sisu juurde