Rahastamine

Nõukogu peamine sissetulekuallikas on liikmete tasud. Teised suuremad sissetulekuallikad on toetused asukohariigilt Prantsusmaalt, erinevatelt organisatsioonidelt ja sihtasutustelt.

Rahastamine

. Üldkogu kinnitab järgmise triennumi eelarve projektid, lähtudes komisjonilt saadud ettepanekutest juhatus, mille ülesanne on koostada aastaeelarved. Pärast kaalumist rahandus- ja rahakogumiskomisjon ja juhatusele, saadetakse auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigile liikmetele kinnitamiseks. The ISC Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna büroo Seda toetab peamiselt selle asukohariik Malaisia, rahastatakse osaliselt ISC-lt ja muudelt allikatelt.


Liikmemaksud

Aastatasud tasutakse vastavalt Põhimäärus 37: “Iga nõukogu liige tasub aastamaksu üldkogu poolt määratud skaalas”. Käesolevad tasud põhinevad ISC eelkäijaorganisatsioonide ICSU ja ISSC 2017. aasta ühiskoosoleku otsusel. ISC loomisele järgnevaid uusi tingimusi arvesse võttes tehakse ettepanek kehtestada uus tasude struktuur. 2. ISC üldkogu aastal 2021.


Foto: Michelle Henderson on Unsplash

Otse sisu juurde