Registreeri

Tuleviku Maa esialgne disain: üleminekumeeskonna aruanne

Future Earth on 2012. aasta juunis käivitatud rahvusvaheline uurimisprogramm, mille eesmärk on anda ühiskondadele kriitilisi teadmisi, mis on vajalikud globaalse keskkonnamuutuse tekitatud väljakutsetega toimetulemiseks ja ülemaailmse jätkusuutlikkuse saavutamise võimaluste väljaselgitamiseks.

Selles aruandes esitatakse Future Earthi esialgne ülesehitus, mis hõlmab uurimisraamistikku ja juhtimisstruktuuri, esialgseid mõtteid kommunikatsiooni ja kaasamise kohta, suutlikkuse suurendamise ja haridusstrateegiaid ning rakendussuuniseid. Selle töötas välja Future Earth Transition Team, mis koosneb enam kui 30 teadlasest ja eksperdist paljudest riikidest ning loodus-, sotsiaal- ja humanitaarteaduste esindajatest, aga ka rahvusvahelistest organisatsioonidest, teadusrahastajatest ja ettevõtetest.

Tuleviku Maa esialgne disain: üleminekumeeskonna aruanne

Future Earth (2013) Future Earth Initial Design: üleminekumeeskonna aruanne. Pariis: Rahvusvaheline Teadusnõukogu (ICSU).


Foto: Neil Palmer/CIAT

Otse sisu juurde