UNESCO avatud teaduse soovituse poole

ISC on soovitust oma liikmete ja sidusasutuste teadusliku panuse kaudu laialdaselt toetanud.

Taust 

UNESCO peakonverentsi 40. istungjärgul tegid 193 liikmesriiki UNESCO-le ülesandeks töötada välja avatud teaduse rahvusvaheline standardite kehtestamise vahend UNESCO avatud teaduse soovituse vormis. 

Soovituse eesmärk oli määratleda avatud teaduse ühised väärtused ja põhimõtted ning teha kindlaks konkreetsed meetmed avatud juurdepääsu ja avatud andmete vallas, koos ettepanekutega tuua kodanikud teadusele lähemale ning võtta kohustusi, mis hõlbustavad teaduslike teadmiste tootmist ja levitamist kogu maailmas. Soovitus töötati välja paljude sidusrühmadega konsulteerimise käigus ja liikmesriigid võtsid selle ühehäälselt vastu 2021. aasta novembris. 

Tegevused ja mõju 

Kontakt

Otse sisu juurde