Küsimustik: UNESCO avatud teaduse soovitus

Killustunud teadus- ja poliitikakeskkonnas puudub endiselt globaalne arusaam avatud teaduse tähendusest, võimalustest ja väljakutsetest. Kutsume teid üles lisama oma panust UNESCO avatud teaduse soovituste väljatöötamiseks, kasutades allolevat linki.

Küsimustik: UNESCO avatud teaduse soovitus

Avatud teaduse liikumine on tekkinud teadusringkondadest ja levinud kiiresti üle riikide, kutsudes üles avama teadmiste väravaid. Selle üleskutsega ühinevad investorid, ettevõtjad, poliitikakujundajad ja kodanikud.

Killustunud teadus- ja poliitikakeskkonnas puudub aga globaalne arusaam avatud teaduse tähendusest, võimalustest ja väljakutsetest.

UNESCO kui Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni teaduse mandaadiga agentuur on legitiimne ülemaailmne organisatsioon, millel on võimalik luua ühtne nägemus avatud teadusest ning ühine üldpõhimõtete ja väärtuste kogum. Seetõttu tegid 40 liikmesriiki UNESCO peakonverentsi 193. istungjärgul organisatsioonile ülesandeks töötada välja avatud teaduse rahvusvaheline standardite kehtestamise vahend UNESCO avatud teaduse soovituse vormis.

Soovituses peaks määratlema avatud teaduse ühised väärtused ja põhimõtted ning määratlema konkreetsed meetmed avatud juurdepääsu ja avaandmete vallas koos ettepanekutega, et tuua kodanikud teadusele lähemale, ja kohustustega, mis hõlbustavad teaduslike teadmiste tootmist ja levitamist kogu maailmas. See töötatakse välja piirkondlikult tasakaalustatud, paljusid sidusrühmi hõlmava, kaasava ja läbipaistva konsultatsiooniprotsessi kaudu.

Selle küsimustiku eesmärk on korraldada elektrooniline konsultatsioon sidusrühmadega, et anda sisendeid UNESCO soovituse avatud teaduse kohta. Ankeet palume täita 2020. aasta aprilli lõpuks.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust UNESCO sekretariaadiga aadressil openscience@unesco.org. 

Värskendus märts 2021. See küsitlus on nüüd suletud.

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde