Uudised

GEC programmide välja antud Rio+20 poliitikajuhised

Ülemaailmsete keskkonnamuutuste (GEC) programmid on välja andnud esimesed viis Rio+20 poliitikat. Poliitikajuhised on suunatud konkreetselt Rio+20 protsessi poliitikakujundajatele, eesmärgiga anda neile juurdepääs säästva arengu uusimale teaduslikule mõtteviisile.

11.01.2012

Visioon: uue algatuse poole ülemaailmse jätkusuutlikkuse uuringute jaoks

Veebruaris lõppes Maa süsteemi visioonide protsess, kus kolmandal ja viimasel koosolekul osalejad leppisid kokku uue algatuse põhielementides, mis tegelevad Maasüsteemi teaduse suurte väljakutsetega – andes teadmisi, mis võimaldavad ühiskondadel järgmisel kümnendil täita oma säästva arengu eesmärgid. .

25.03.2011

ICSU avaldas avalduse IPCC 4. hinnangu ümber puhkenud poleemika kohta

Ülemaailmse esindatuse ja ülemaailmsete keskkonnamuutuste, sealhulgas kliimamuutuste uurimisega aktiivselt tegeleva teadusorganisatsioonina on ICSU tähelepanelikult jälginud valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) puudutavaid vaidlusi. Olulised küsimused on tõstatatud nii teaduslike teadmiste tõlgendamise, eriti tulevaste arengute prognoosimise kui ka IPCC poolt hinnangu andmisel kasutatavate protseduuride osas.

27.01.2011

Väide: Teaduse ja teaduslike andmete terviklikkuse edendamine

2007. aasta septembris toimus Portugalis Lissabonis esimene ülemaailmne teadusuuringute terviklikkuse konverents: vastutustundliku teadustöö edendamine. Suur osa tähelepanu keskmes oli teaduspublikatsioonidel ning teadusliku väärkäitumise jälgimise ja käsitlemise mehhanismidel. Üldine üksmeel oli selles, et teadus parandab vähemalt pikemas perspektiivis ennast ja et teaduslikes dokumentides tehtud vead – kas tahtmatud või tahtlikud – paljastatakse lõpuks.

14.09.2008

Väide: Iisraeli teadlased

Alates selle loomisest 1931. aastal on Rahvusvaheline Teadusnõukogu (ICSU) kinnitanud ja jõuliselt toetanud teaduse universaalsuse põhimõtet, mis põhineb teadlaste inimõigusel kogu maailmas osaleda teadustegevuses ilma igasuguse diskrimineerimiseta kodakondsuse või usutunnistuse alusel. , usutunnistus, poliitiline hoiak, etniline päritolu, rass, nahavärv, vanus või sugu. Ta on väitnud, et akadeemilise uurimistöö ja stipendiumiprotsessid ning piiramatu teadmiste taotlemine on kasulikud kogu inimkonnale.

14.08.2002

Otse sisu juurde