Kandidaatide esitamise üleskutse – Celso Furtado sotsiaalteaduste auhind

Arengumaailma Teaduste Akadeemia (TWAS) kutsub kandideerima oma TWAS-Celso Furtado 2013. aasta sotsiaalteaduste auhinnale.

. preemia antakse teadlasele, kes on andnud silmapaistva panuse nii sotsiaalteaduste distsipliinide mõistmisel kui ka nendega tegelemisel ning kes on vahetult enne ametisse nimetamist töötanud ja elanud arengumaal vähemalt kümme aastat.

Kandidaate oodatakse kõigilt TWAS-i liikmetelt, aga ka teadusakadeemiatelt, riiklikelt teadusnõukogudelt, ülikoolidelt ja teadusasutustelt arengu- ja arenenud riikides. Täpsem info auhinna ja ülesseadmise korra kohta on siin.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 28 veebruar 2013.

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde