L'ICSU publica una revisió a mig termini independent del programa Integrated Research on Disaster Risk (IRDR).

L'ICSU ha publicat la Revisió 2016 del Investigació integrada sobre el risc de desastres (IRDR), dirigit per un panell independent les conclusions del qual pretenen informar la propera fase de 3-4 anys del programa.

El panell de 7 persones va ser presidit per Zenda Ofir, vegeu a continuació la llista completa de membres del panel.

En general, la revisió conclou que "des de la seva creació, l'IRDR va ser una iniciativa ben conceptualitzada, oportuna i innovadora, potencialment fins i tot pionera, en el domini cada cop més important de la reducció del risc de desastres". No obstant això, "el progrés ha estat lent, i els focus i els resultats del programa són massa limitats per assolir els objectius del Pla Científic i les expectatives creades pel programa".

Els motius dels resultats decebedors inclouen:

No obstant això, el comitè de revisió va concloure que l'IRDR continua sent un esforç molt valuós, ja que manté un nínxol significatiu i un avantatge comparatiu que continuen oferint una bona proposta de valor per a les parts interessades, tant científiques com no científics. "Segueix ben posicionat en una àrea important de treball i ha anat avançant bastant malgrat els obstacles importants".

La rellevància política del programa s'ha subratllat amb la preparació i l'adopció del Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres el 2015 per part dels governs del món. L'IRDR va tenir un paper clau en la defensa de la ciència i la comunitat científica durant tot aquest procés.

El panell va destacar dues opcions clau que s'han de prendre si l'IRDR "ha de ser més que "un programa científic més"".

En primer lloc, iniciar àrees completament noves basades en llacunes de coneixement recentment identificades que presenten reptes importants o insolubles per al camp. En segon lloc, reforçar, amplificar i accelerar les activitats al voltant dels seus focus existents, i així avançar més en línia amb l'abast i la intenció del Pla científic inicial.

Les recomanacions clau van ser:

L'informe també va destacar les lliçons a considerar per a l'ICSU com a copatrocinador, atès que el sistema de govern de l'IRDR es basava en el treball d'altres òrgans interdisciplinaris de l'ICSU. "La situació experimentada a l'IRDR planteja algunes preguntes sobre un enfocament en què el Comitè Científic és el motor de la ciència, el gestor de l'IPO (per exemple, definint la cartera general d'activitats, avaluant el rendiment de l'ED) i assignant fons, tot alhora que supervisa mateix”. Una recomanació clau de govern és separar les funcions de supervisió, lideratge científic i orientació i lideratge i gestió del programa.

L'IRDR va ser establert el 2010 pel Consell Internacional per a la Ciència, el Consell Internacional de Ciències Socials (ISSC) i l'Oficina de les Nacions Unides per a la Reducció del Risc de Desastres (UNISDR), amb un informe financer principalment de l'Associació Xina per a la Ciència i la Tecnologia, membre nacional de l'ICSU.

Descarregar l'informe complet aquí.

Panell de revisió

[related_items ids="1666″]

VEURE TOTS ELS ARTICLES RELACIONATS

Anar al contingut