Tutvustame ISC uut liiget Bilim Akademisi

Bilim Akademisi liitus ISC-ga aastal 2020. Selles põgusas intervjuus kuuleme akadeemiast ja selle liikmetest lähemalt.

Tutvustame ISC uut liiget Bilim Akademisi

Türgis asuv Bilim Akademisi sai ISC liikmesorganisatsiooniks 2020. aasta alguses. Akadeemia kohta lisateabe saamiseks võtsime ühendust selle presidendiga. Professor M. Ali Alpar, juhatuse liige Professor Yesim Atamerja Maral Yağyazan Bilim Akadeemia kontoris.

K: Millega Bilim Akademisi tegeleb ja kes on selle liikmed?

Bilim Akademisi – Teaduste Akadeemia, Türgi, asutati 2011. aastal valitsusvälise organisatsioonina, mis põhineb akadeemilise tipptaseme, terviklikkuse ja akadeemilise vabaduse põhimõtetel – kõik need on akadeemiate, teaduslike ja õpetlaste ühiskondade jaoks olulised väärtused. Bilim Akademisis on liikmeid kõigilt loodus- ja sotsiaalteaduste, matemaatika, inseneriteaduse ja meditsiini erialadelt, kelle liikmed valivad pärast akadeemiliste saavutuste alusel toimunud hindamisprotsessi.

Sellest ajast alates on Bilim Akademisi säilitanud oma iseseisvuse ja kasvanud inimkonnaks 178 liikmetele ja 34 auliiget (millest 4 on Nobeli preemia laureaadid). Peamised tegevused hõlmavad muu hulgas järgmist:

K: Miks on ISC-sse kuulumine teie organisatsiooni ja selle liikmete jaoks oluline?

Bilim Akademisi on ALLEA täieõiguslik ja aktiivne liige ning mõned meie liikmed annavad oma panuse ALLEA töörühmadesse.

Bilim Akademisi on Rahvusvahelise Inimõiguste Võrgustiku Akadeemiate ja Teadusühingute IHRNASS liige. Osaleme IHRNASSi koosolekutel ja tegevustes.

Bilim Akademisi jälgib Global Young Academy (GYA) ja Young Academy of Europe (YAE) tegevust.

Paljud meie liikmed on riiklike ja rahvusvaheliste akadeemiate liikmed ja rahvusvaheliste auhindade saajad, ISC liikmeks olevate rahvusvaheliste teaduslike ja teaduslike seltside ja liitude üksikliikmed ning mitmed on seotud nende rahvusvaheliste organisatsioonide juhtimisega. Olles tublid teadlased ja õpetlased, osalevad meie liikmed rahvusvahelises koostöös, teaduskohtumiste korraldamises ja nendel osalemises ning on publikatsioonide kaudu tuntud oma erialade rahvusvahelistes teadusringkondades.

Rahvusvahelise teadusnõukogu liikmeks saamine annab Bilim Akademisile võimaluse aidata kaasa ISC seatud põhieesmärkide saavutamisele ja seeläbi mitmekordistada oma haaret Türgis juba hästi välja kujunenud.  

Paljud teaduse ja teadlaste ees seisvad väljakutsed ning märkimisväärsed võimalused ja kohustused ühiskonda panustada jagavad ülemaailmselt teadus- ja akadeemiliste ringkondade vahel. Rahvusvaheline koostöö on alati olnud teaduse vaimu osa. Hiljutised arengud teaduses ja selle suhe ühiskonnaga on rõhutanud vajadust ülemaailmsete võrgustike loomise, kogemuste jagamise ja kooskõlastatud tegevuse järele teadlaste, nende ühenduste ja akadeemiate ning teadusagentuuride vahel, kes teenivad ühiskonda teadust toetades.

Praegune alternatiivsete faktide ja alternatiivsete tõdede õhkkond seab teadusele kui tõenduspõhisele tegevusele sisuliselt ja par excellence uue tähtsuse; ning uus vastutus teadusringkondadele ja selle organisatsioonidele rahvusvahelisel tasandil.

Meie kogemus kodanikuühiskonnal põhineva Akadeemia ja seejärel ALLEA aktiivse liikmena on meid veelgi veennud, kui oluline on otsida uusi viise ühiskonnaga ühenduse loomiseks ning teadlaste ja teadusasutuste organiseerimiseks. Pärast ISC-ni viinud ühinemist ja selle tekkivaid tegevuskavasid oleme entusiastlikult kaasa löömas ja panustamas.

K: Mis on teie peamised prioriteedid järgmistel aastatel? Mida näete lähiaastate teaduse peamiste prioriteetidena?

Alates selle asutamisest on Bilim Akademisi investeerinud palju aega järgmiste eesmärkide edendamisse:

Bilim Akademisi näeb vajadust nende küsimustega tegeleda ka järgmistel aastatel, arvestades nende kiireloomulisust Türgis ja rahvusvahelisel areenil.

Lisaks usume, et rahvusvahelises mastaabis on teadusorganisatsioonide jaoks oluline:

K: Avaldasime hiljuti oma Tegevuskava järgmiseks kolmeks aastaks. Plaani projektide elluviimine sõltub tihedast koostööst meie liikmetega. Kas on mõni projekt, milles olete eriti huvitatud osalemisest?

ISC tegevuskava on väga kiiduväärt algatus tekkiva ISC eesmärkide ja tegevuste määratlemiseks. Bilim Akademisi näeb paralleele ISC tegevuskavas ja enda põhiprioriteedid, eelkõige teaduse potentsiaalse panuse edendamine poliitika kujundamisse ning teaduse avaliku väärtuse tõstmine on näited valdkondadest, kus Bilim Akademisi võiks anda väärtuslikku sisendit. Tegevuskava neljas valdkond ehk teaduse ja teadussüsteemide areng on kindlasti ka valdkond, kus tuleks ette näha koostööd. Kõik viis selle domeeni aspekti pakuvad Türgile ülimat huvi. Peale selle on säästva arengu lahendused paljude Bilim Akademisi liikmete uurimiskavas, nii et ka selles valdkonnas võib loota aktiivsele osalemisele ISC poliitika kujundamise protsessis.


Loe lähemalt Teaduste Akadeemia ja avastage kõik ISC liikmed meie liikmete leheküljed.


Foto: Anna on Unsplash.

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde