Tutvustame uut ISC liiget: Eötvös Loránd Research Network (ELKH), Ungari

ELKH liitus ISC-ga aastal 2021. Selles põgusas intervjuus kuuleme organisatsioonist ja selle tegevusest lähemalt.

Tutvustame uut ISC liiget: Eötvös Loránd Research Network (ELKH), Ungari

Eötvös Lorándi uurimisvõrgustikUngaris asuv ettevõte sai ISC täisliikmeks (2. kategooria) jaanuaris 2021. ELKH president Miklós Maróth räägib organisatsioonist lähemalt.


Palun rääkige meile Eötvös Lorándi uurimisvõrgustikust ja selle tegevust

Budapestis peakorteriga Eötvös Loránd Research Network (ELKH) sekretariaat on 1. augustil 2019 asutatud mittetulunduslik eelarveorganisatsioon, mis vastutab Ungari suurima riiklikult rahastatava sõltumatu teadusuuringute võrgustiku juhtimise ja toimimise eest. Interdistsiplinaarne uurimisvõrgustik on pühendatud alus- ja rakendusuuringutele kui Ungari teadusvaldkonna põhisambale, mis on pühendatud eranditult teadusuuringute tipptasemele ja teaduse edendamisele.

ELKH sekretariaati volitab juhatus ja nõustavad teaduslikud nõuandeorganid. Juhatuse 13 liiget on saavutanud oma valdkonnas silmapaistvaid saavutusi ning on teadus- ja strateegiline juhtroll.

Meie esimese 18 kuu jooksul on ELKH sekretariaat tõhustanud koostööd Ungari teadus- ja innovatsioonisektori liikmete vahel, meelitades ja hoides talente ning edendades tipptaset teadusuuringutes. ELKH on asutamisest saadik kõige uhkem meie saavutuste üle teadusvõrgustiku senisest tõhusamal ja tulemuslikumal juhtimisel ning jätkab tipptaseme demonstreerimise stiimulit. Lisaks alus- ja rakendusuuringute läbiviimisele toetab ELKH tugevalt Ungari konkurentsivõime tugevdamist, soodustades koostööd kodumaiste ja rahvusvaheliste teadus-, arendus- ja innovatsioonisektori osalejate vahel.

Miks peab ELKH väärtuslikuks kuuluda ISC-sse?

ELKH sekretariaat soovib saada ISC ülemaailmse kogukonna dialoogi lahutamatuks osaks ning tõhustada meie rahvusvahelisi väljavaateid, luues tõhusalt vastastikku kasulikku koostööd ja sünergiat. Tunnistame ISC tähtsust juhtiva rahvusvahelise valitsusvälise organisatsioonina, mis ühendab loodus- ja sotsiaalteadusi. Usume, et see roll on oluline roll riiklike ja ülemaailmsete ettevõtmiste toetamisel, nagu keskkonnakaitsealase teadlikkuse tõstmine ja ökoloogilise ühenduvuse edendamine.

Kiidame ISC visiooni, et teadus on ülemaailmne avalik hüve, ja toetame selle eesmärke, nagu väärtust loovad platvormid, sümmeetrilised partnerlussuhted ning suhtluse edendamine võtmeteadlaste ja ülemaailmsete kogukondadega. Soovime olla osa protsessist, mis aitab ISC-l saavutada meie ühist visiooni ja eesmärke.

Millised on teie peamised prioriteedid järgmistel aastatel? Mida näete lähiaastate teaduse peamiste prioriteetidena?

Kokkuvõte ELKH eesmärkidest ja põhiväärtustest on lisatud meie Strateegilise planeerimise raamistik.

Tegeleme aktiivselt Ungari teaduse rahvusvahelise rolli tugevdamisega ja teadustegevuse edendamisega rahvusvahelise koostöö raames. Oma uurimiseesmärke määratledes soovime käsitleda kriitilisi küsimusi, mis tulenevad uurimistöö olemusest, võttes arvesse teadmiste lünki ja tehnoloogiaid, mis on olulised nii Euroopa kui Ungari jaoks.

Me arenesime viis strateegilise tähtsusega põhiteemat edendada meie missiooni ja toetada meie eesmärkide saavutamist. Need teemad vastavad meie uurimisobjektide peamistele uurimissuundadele ja on kooskõlas valdkonna prioriteetsete valdkondadega ELi Horisont Euroopa teadus- ja innovatsiooniprogrammid:

  1. Digitaliseerimine (matemaatika, füüsika, keemia, informaatika, IT, kvanttehnoloogia, automatiseerimine, digitaliseerimine)
  2. Energeetika (materjali struktuur, energeetika, kosmoseuuringud, nanotehnoloogia)
  3. Keskkond ja ohutus (keskkond, kliimamuutused, ökoloogia, põllumajandus, toiduohutus)
  4. Tervis (farmaatsiauuringud, molekulaarbioloogia, mikrobioloogia, neurobioloogia, psühholoogia)
  5. Inimressursid (ühiskond, majandus, ajalugu, arheoloogia, humanitaarteadused, keel)

ISC 2019 – 2021 välja toodud projektide elluviimine Tegevuskava sõltub suurel määral tihedast koostööst meie liikmetega. Kas on mõni projekt, millest olete eriti huvitatud ja/või kavatsete osaleda?

Meil on arvukalt ühendavaid teadusvaldkondi, mis on olulised ISC ambitsioonika tegevuskava jaoks. Näiteks on meie tippkeskustel pädevus neid valdkondi toetada teaduse kui ülemaailmse avaliku hüve edendamisel.

ELKH bioteaduste võrgustik süveneb teadussüsteemide alustesse ja tegeleb meie keskkonnaseisundi jälgimisega, töötades välja rakendusi, mis suudavad ohte kõige paremini tõrjuda. Peamised eesmärgid on kolm: viia läbi tipptasemel alus- ja rakendusuuringuid; pakkuda suurepäraseid andmeid ja andmeanalüüsi; ja anda teadmistepõhiseid nõuandeid keskkonnaprobleemide lahendamiseks.

Muud ELKH jaoks pakilised probleemid hõlmavad tehisintellekti (AI) rakendusi, võrkude uurimist ning talletamise, metaandmete haldamise ja töötlemisega seotud väljakutseid, mis kõik on plahvatuslikult kasvanud. Tehisintellekt on erinevates teadusuuringutega seotud rakendustes hästi esindatud olemasolevate ELKH liikmesinstituutide, sh humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkondade instituudid.

ELKH on avatud koostööle, et jagada teadmisi, et tulla toime 21. aasta suurte väljakutsetegast sajandil, sealhulgas energiavarud ja veevarud, kliimamuutused, keskkonna- ja ökoloogilise kahju leevendamine, privaatsus ja turvalisus, mis on seotud veebimuutustega (nano-, bio- ja neurotehnoloogia) ning tervishoiuga.

Meil on hea meel olla selle ISC poolt kokku kutsutud rahvusvahelise kogukonna liikmed ja ootame liikmetega virtuaalset kohtumist ISC peaassambleel 2021. aasta oktoobris.


Foto: Louis Reed on Unsplash

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde