Teaduse mobiliseerimine ülemaailmseks arenguks: ISC liikmed ja mitmepoolne süsteem

ISC liikmed nõukogu vahekohtumisel Pariisis arutasid, kuidas nõukogu saaks tugevdada sidemeid rahvusvaheliste organisatsioonidega ja mobiliseerida teadlasi, et toetada tõenditel põhinevate otsuste tegemist kiireloomulistes globaalsetes küsimustes, nagu kliimamuutused.

Teaduse mobiliseerimine ülemaailmseks arenguks: ISC liikmed ja mitmepoolne süsteem

Pariisis toimunud istungjärgul “ISC and the Multilateral System” kuulsid ISC liikmed ka nõukogu tööst ÜRO ja teiste mitmepoolsete organisatsioonidega alates viimasest Peaassambleest 2021. aastal ning käimasolevast tööst teaduse rolli tugevdamiseks rahvusvahelisel tasandil. 

Suhete tugevdamine ÜRO ja rahvusvaheliste organisatsioonidega

ISC positsioon mitmepoolses süsteemis on organisatsiooni jaoks esmatähtis, selgitab ISC juht Mathieu Denis. Teadustuleviku keskus – äsja asutatud mõttekoda, mille eesmärk on anda teadusalast nõu poliitika ja teaduse ökosüsteemi tuleviku jaoks.

Nõukogu teeb koostööd ÜRO peasekretäri bürooga, kes on väga huvitatud tõendite kasutamise suurendamisest poliitika väljatöötamisel. See annab ISC liikmetele tugeva võimaluse nendesse aruteludesse liikmete teadmised ja kogemused kaasa võtta, märgib ISC president Peter Gluckman. 

ISC teeb sel alal koostööd ka teiste ÜRO asutustega, sealhulgas ÜRO keskkonnaprogrammiga (UNEP), keskendudes usalduse suurendamisele teaduse vastu sellistes võtmeküsimustes nagu kliimamuutused. Uus Sõprade rühm teemal Teadus tegutsemiseks ÜROs on Belgia, India ja Lõuna-Aafrika juhitud 25 riigist koosnev konsortsium oluline foorum kliimamuutuste ja muude küsimustega tegelemisel, kus teaduslik panus on ülioluline.

ÜRO-s teadussõprade rühma loomine tegutsemiseks

Märkimisväärsed arengud on käimas, et parandada teaduslikku toetamist otsuste tegemisel ülemaailmsel tasandil ÜRO Peaassamblee briefing'i teemal säästvate lahenduste teaduspõhiste tõendite kohta ja ÜRO-s teadussõprade rühma käivitamine.

Gluckman selgitab, et grupi põhirõhk on tagada, et ÜRO kasutaks tõendeid tõhusamalt poliitiliste arutelude käigus. Selleks hõlbustab rühm mitteametlikke arutelusid ja avatud teadmiste vahetamist riikide vahel ISC ja ülemaailmsete teadlaste toel ja juhendamisel. 

Gluckman julgustas ISC liikmeid kutsuma oma riike üles osalema sõprade rühmas, millega võivad liituda kõik ÜRO liikmesriigid. 

ISC liikmed pakuvad kiireloomulistes küsimustes kriitilist nõu

Gluckman ütleb, et ISC-l on ainulaadne võime kiiresti mobiliseerida multidistsiplinaarseid teadlasi kogu maailmast. 

Üks rahvusvahelisi organisatsioone, mis kasutab ISC liikmete ekspertteadmisi, on UNEP, mis on palunud liikmetel nimetada eksperdid komiteesse, mis määrab kindlaks prioriteetsed keskkonnaprobleemid, millega poliitikakujundajad peavad tegelema, ja nõustab ÜRO keskkonnaassambleed. rahvusvaheline keskkonnapoliitika organ. 

ISC liikmed nimetasid ÜRO Peaassamblee presidendi Csaba Kőrösi palvel ka eksperte ja andsid nõu poliitikaülesannete koostamiseks, mis andis teavet ÜRO 2023. aasta veekonverentsi arutelude kohta.

Poliitika lühikokkuvõte: ÜRO 2023. aasta veekonverents

See Rahvusvahelise Teadusnõukogu (ISC) poliitikaülevaade ÜRO 2023. aasta veekonverentsi jaoks rõhutab teaduse tähtsust ja praktiliste teadmiste tähtsust nii praegustele ülemaailmsetele veekriisidele kui ka esilekerkivatele ja tulevastele väljakutsetele reageerimisel.

ISC teeb koostööd ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) ja teiste ÜRO agentuuridega ning kavatseb käivitada uue sektsiooni, mis käsitleb ÜRO sagedasi taotlusi. 

Gluckkman ütleb, et keerulised probleemid nõuavad mitut objektiivi – ja sellistes küsimustes nagu kliimamuutus, on lisaks rasketele tõenditele probleemi mõõtmiseks ja lahenduste leidmiseks tungiv vajadus kõikide teadusharude ja eelkõige sotsiaalteaduste teadlaste järele: „Teadus, mida me Kliimamuutuste osas on praegu väga vaja sotsiaalteadust: kuidas panna poliitikakujundajad riskihinnangut kuulama, kuidas saame kogukondades käitumismuutusi,“ märgib ta. 

Eelkõige ei aita teadlaste suurem panus mitte ainult teha paremat poliitikat – see on valdkonna kohustus, väidab ISC tegevjuht Salvatore Aricò: „Teadlastel on moraalne kohustus anda oma panus ja teavitada ühiskonda ning tagada, et olulised otsused oleksid teadlikud ja teaduslikult põhjendatud. .” 


Uudiskiri

Olge meie uudiskirjadega kursis

Registreeruge ISC Monthly lehele, et saada olulisi värskendusi ISC-lt ja laiemalt teadusringkondadelt, ning vaadake meie spetsialiseeritud nišiuudislehti teemadel Avatud teadus, Teadus ÜROs ja palju muud.


Image by Jason Gardner.

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde