Planeedi olukorra deklaratsiooni tipphetked

Rahvusvaheline Teadusnõukogu toetas Londonis neljapäevast konverentsi Planet Under Pressure, mis tõi kokku üle 3,000 eksperdi, et hinnata planeedi olukorda ja otsida lahendusi eelseisvatele sotsiaalsetele ja keskkonnakriisidele. Konverentsi lõpus avaldati lõppdeklaratsioon, mille eesmärk on teavitada 2012. aasta juunis Rio de Janeiros toimuvast ÜRO säästva arengu konverentsist.

Deklaratsiooni esiletõstmised:

UUED TEADMISED

UUED LAHENDUSED

Ühiskond võtab olulisi riske, lükates edasi kiireloomulisi ja ulatuslikke meetmeid. Peame näitama juhtpositsiooni kõigil tasanditel. Me kõik peame oma osa täitma. Kõigi sidusrühmade tugev panus peaks muutma ÜRO Rio+20 konverentsi määravaks hetkeks, mis käivitab ülemaailmse innovatsiooni, et viia meid jätkusuutliku tuleviku poole. Kutsume maailma üles seda hetke tabama ja ajalugu tegema.


VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde