ICSU sel nädalal HLPF-is: SDG-de interaktsioonide tähelepanu keskpunkt

Kuna 10.–19. juulil New Yorgis avatakse säästva arengu kõrgetasemeline poliitiline foorum (HLPF), korraldab nõukogu kõrvalürituse, et tutvustada meie uut aruannet.SDG interaktsioonide juhend: teadusest rakendamiseni”, mis vaatleb, millised eesmärkide ja sihtide klastrid töötavad koos ja millised mitte.

ICSU sel nädalal HLPF-is: SDG-de interaktsioonide tähelepanu keskpunkt

Kuupäev: 12. juuli

Aeg: 8.15-9.30

Asukoht: konverentsiruum A

ICSU tegevdirektor Heide Hackmann juhib kõrvalüritust SDG suhtlusest teadus- ja poliitikaringkondade osalejatega.

Ürituse üksikasjad on saadaval meie lehel sündmuste lehel.

Juhtides teadusuuringute organisatsioonide konsortsiumi, püüdis nõukogu vaadelda säästva arengu eesmärkide vastasmõju uuel viisil. Esimest korda mais STI foorumil esitletud aruanne põhineb varasemal 2015. aasta väljaandel (“Säästva arengu eesmärkide eesmärkide ülevaade: teaduse vaatenurk”) ja uurib, kuidas riigid saavad muuta keerulised individuaalsed eesmärgid sidusaks tegevuskavaks, mida nad saavad järgmise 13 aasta jooksul rakendada.

Aruande kohta lisateabe saamiseks loe see postitus HLPF platvormi tervisepeatüki autoritelt kui ka see tükk Põllumajanduse peatüki autorid esinesid hiljuti Rahvusvahelises Toidupoliitika Uurimisinstituudis (IFPRI).

Asutatud tulemusena Rio +20, on HLPF-il keskne roll selle rakendamise protsesside järelevalves ja ülevaatamisel 2030i tegevuskava globaalsel tasandil. Selle aasta teema all "Vaesuse kaotamine ja õitsengu edendamine muutuvas maailmasHLPF viib läbi ülevaate, mis keskendub põhjalikult järgmistele säästva arengu eesmärkidele:

– Eesmärk 1. Lõpetada vaesus selle kõigis vormides kõikjal.

– Eesmärk 2. Lõpetada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning edendada säästvat põllumajandust.

– Eesmärk 3. Tagada terve elu ja edendada heaolu kõigile igas vanuses.

– Eesmärk 5. Saavutada sooline võrdõiguslikkus ja anda mõjuvõimu kõigile naistele ja tüdrukutele.

– 9. eesmärk. Ehitada üles vastupidav infrastruktuur, edendada kaasavat ja jätkusuutlikku industrialiseerimist ning innovatsiooni.

– Eesmärk 14. Säästvaks arenguks säilitada ja säästvalt kasutada ookeane, meresid ja mereressursse.

Sealhulgas eesmärk 17. Tugevdada rakendusvahendeid ja elavdada ülemaailmset säästva arengu partnerlust.

Ülevaateid juhib riik ning need hõlmavad arenenud ja arenguriike ning ÜRO üksusi ja sidusrühmi. 2017. aastal 44 riiki esitavad oma vabatahtlikud riiklikud ülevaated HLPF-ile. ÜRO liikmesriike julgustatakse HLPF-is aastatel 2015–2030 läbi viima kaks vabatahtlikku riiklikku ülevaatust.
VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde