Avaldatud on neli viimast Rio+20 poliitikat

Ülemaailmsete keskkonnamuutuste (GEC) uurimiskogukond on välja andnud neli viimast Rio+20 poliitikaaruannet, mis hõlmavad järgmisi teemasid: energiajulgeolek, tervis, heaolu ja roheline majandus.

Neli püksikest on:

Nad liituvad olemasolevad 5 poliitikajuhendit:

Poliitikapõhimõtted töötas välja IGBP, IHDP, DIVERSITAS, WCRP, ESSP ja ICSU rahvusvahelise konverentsi teaduslike ettevalmistuste osana, Planet Under Pressure: uued teadmised lahenduste suunas.

Need lühikirjeldused on suunatud konkreetselt poliitikakujundajatele Rio+20 eesmärk on anda neile juurdepääs uusimale teaduslikule mõtteviisile säästva arengu küsimustes.

Igas lühikokkuvõttes käsitletakse Rio+20 konverentsi jaoks olulist teemat, keskendudes rohelisele majandusele ja säästva arengu institutsionaalsele raamistikule.

ICSU kasutab üheksat poliitikat, et edastada valitsustele ja teistele Rio+20 ettevalmistava protsessi peamistele osalejatele põhisõnumeid.

[related_items ids=”4168″]

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde