Allan Lavell pääses ÜRO katastroofide vähendamise Sasakawa auhinna eelnimekirja

Allan Lavell, ICSU kaasrahastatud projekti Assessment of Integrated Research on Disaster Risk (AIRDR) kaasesimees. Katastroofiriski integreeritud teadusuuringute programm (IRDR) on üks kolmest auhinna kandidaadist, mis antakse isikutele või asutustele, kes on teinud aktiivseid jõupingutusi katastroofiriski vähendamiseks oma kogukonnas ja toetanud katastroofiriski vähendamist.

Lavell on aastaid andnud märkimisväärse panuse ICSU katastroofiriski käsitlevatesse tegevustesse. Ta oli ICSU loodus- ja inimtegevusest põhjustatud keskkonnaohtude ja -katastroofide planeerimisrühma liige, kes koostas IRDR-i teadusplaani, selle teaduskomitee liige ning on praegu ICSU Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna büroo liige. (ICSU ROLAC) katastroofiriski vähendamise juhtkomitee ja osa IRDR FORIN metoodika dokumendi teist versiooni koostavast töörühmast.

Suurbritannias sündinud, kuid suure osa oma karjäärist Ladina-Ameerikas asunud Allan Lavell on väga lugupeetud teadlane ja katastroofiohu vähendamise praktik. Tema töö selles valdkonnas kestab peaaegu kolm aastakümmet ning seda iseloomustavad interdistsiplinaarsed, mitut osalist hõlmav, terviklik, kaasav ja võrdlev lähenemisviis. Ta toetab järjekindlalt põhja-lõuna ja lõuna-lõuna vahelise koostöö olulisust eelkõige Kesk-Ameerikas ja Andides, aga ka kogu Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas, samuti Aafrika ja Aasia osades. Akadeemilise uurimistöö ning teoreetiliste ja praktiliste kontseptsioonide väljatöötamise kaudu on ta pühendunud katastroofiriski viivate protsesside selgitamisele ja teadmiste levitamisele.

Võitnud Sasakawa laureaat kuulutatakse välja 17. märtsil 2015 kell 18. ÜRO kolmas katastroofiriski vähendamise maailmakonverents (WCDRR), Sendais, Jaapanis. 50,000 1987 USA dollari suurune Sasakawa auhind anti välja 2013. aastal ja seda rahastab Jaapani Nipponi fond. Seda antakse iga kahe aasta tagant üksikisikule või asutustele, kes on teinud aktiivseid jõupingutusi katastroofiriski vähendamiseks oma kogukonnas ja toetanud katastroofiriski vähendamist. XNUMX. aasta väljaande ühised laureaadid olid Brasiilia linn Belo Horizonte ja Bangladeshi riiklik riskide vähendamise ja reageerimise algatus.

ÜRO kolmas katastroofiriski vähendamise maailmakonverents (WCDRR) avatakse 14. märtsil. Konverentsil on kavas vastu võtta katastroofiohu vähendamise 2015. aasta järgne raamistik, millega kaardistatakse tugevdatud katastroofiriski juhtimise uus ajastu. ICSU on üks konverentsi korralduspartneritest.

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde