ISC kohustub tõhustama koostööd UN-Habitati ja UNDRRiga linna tervise ja heaolu ning katastroofiriski vähendamise alal

Rahvusvaheline Teadusnõukogu allkirjastas hiljuti kaks olulist lepingut ÜRO agentuuridega, mis on seotud linna tervise ja heaolu ning katastroofiriski vähendamisega.

Foto Ishan @seefromthesky saidil Unsplash

Kahes lepingus on sätestatud tõhustatud koostöö kavad, et tugevdada teaduslike tõendite kasutamist poliitikas ja avalikes meetmetes inimeste heaolu ja säästva arengu võtmeküsimustes.

ISC teadusdirektor Mathieu Denis ütles:

"Valitsused tunnistavad üha enam, et elupaikade tegevuskava ja Sendai raamistiku rakendamine peab toimuma uusimate teaduslike tõendite põhjal. ISC on valmis tagama, et see juhtuks. Meil on hea meel tugevdada oma pikaajalist koostööd UN-Habitati ja UNDRR-iga ning oleme tuvastanud mitu võimalust järgmistel aastatel partnerluse suurendamiseks.

Mai lõpus allkirjastas ISC vastastikuse mõistmise memorandumi ÜRO inimasustuse programmiga (UN Habitat) ja Hiina Teaduste Akadeemia (CAS) linnakeskkonna instituudiga (IUE) teemal „Linna- ja territoriaalpoliitika rakendamine”. Tervise ja heaolu parandamise planeerimine ja poliitika”. Allakirjutanute vahelise koostöö eesmärk on toetada UN-Habitat International Guidelines on Urban and Territorial Planning ja National Urban Policy Programme rakendamist. Nad on kokku leppinud, et töötavad koos:

  • Ülemaailmse teadlikkuse suurendamine raamistike, tööriistade ja tavade kohta
  • Sidusrühmade tehnilise ja institutsionaalse suutlikkuse tugevdamine
  • Võrgustikuasutused ja tervisliku linnaplaneerimise valdkonna professionaalid

Programmi Urban Health and Wellbeing (UHWB) kaudu pakuvad ISC ja IUE ekspertteadmisi, hõlbustavad suutlikkuse suurendamise tegevusi ning koordineerivad teadlaste osalemist riikliku linnapoliitika ning linna- ja territoriaalplaneerimise raamistike ja muude asjakohaste materjalide väljatöötamisel.

ISC allkirjastas hiljuti ka partnerluslepingu ÜRO katastroofiriski vähendamise bürooga (UNDRR), et anda teaduslikku panust Sendai raamistiku rakendamisse. ISC on UNDRR-iga koostööd teinud juba mitu aastat, eelkõige 2010. aastal Hiina teaduse ja tehnoloogia assotsiatsiooni (CAST) toetusel loodud katastroofiriskide integreeritud uurimisprogrammi (IRDR) ühise sponsorluse kaudu. Uue partnerluslepingu alusel on ISC ja UNDRR kokku leppinud tegema koostööd:

  • Suhtlemine teadusringkondadega raamistike, määratluste ja muude asjakohaste aruannete väljatöötamisel
  • Teaduspõhiste tõendite kättesaadavuse ja edendamise tagamine riskipõhise arengukäsitluse jaoks
  • Arusaam uute tehnoloogiate mõjust katastroofiohu vähendamisele ja riskipõhisele arengule
  • Riskipõhiseks arenguks vajaliku andmelünka ja andmemahu ületamine

Üksikasju teadusringkondade võimaluste kohta nendes protsessides osalemiseks jagatakse sellel veebisaidil, meie uudiskirjas ja meie sotsiaalmeedias.

Jaga:

Otse sisu juurde