Conservació convivial: un enfocament transformador i global de la conservació del medi ambient

Els enfocaments de conservació convencionals no han estat capaços d'aturar taxes alarmants de pèrdua de biodiversitat. Com es poden transformar les relacions humans-fauna salvatge per protegir tant la biodiversitat com els mitjans de vida? És possible això sense transformar els sistemes econòmics subjacents?

Conservació convivial: un enfocament transformador i global de la conservació del medi ambient

El projecte CON-VIVA: cap a la conservació convivial: governant les interaccions entre la vida humana i la fauna a l'antropocè està investigant les perspectives de la "conservació convivial". Aquest nou model va més enllà de les àrees protegides i la fe en els mercats per construir vies de paisatge, governança i finançament que integrin la conservació i la reducció de la pobresa, alhora que milloren la prosperitat.


Més informació sobre CON-VIVA.

VEURE TOTS ELS ARTICLES RELACIONATS

Anar al contingut