Kutse ICSU liikmetele CFRSi sekretariaati võõrustama

Rahvusvaheline teadusnõukogu on esitanud oma liikmetele üleskutse võõrustada ICSU teaduse läbiviimise vabaduse ja vastutuse komitee (CFRS) sekretariaati.

ICSU poliitikakomiteena CFRS kaitseb ja edendab teaduse universaalsuse põhimõtet, mis on üks Rahvusvahelise Teadusnõukogu strateegilisi prioriteetseid valdkondi. Oma põhitegevuseks peab komitee toetuma täiendavale toetusele. Alates 2010. aasta oktoobrist on Šveitsi Teaduste Akadeemia (SCNAT) on CFRSi sekretariaati väga heldelt võõrustanud.

Rahvusvaheline teadusnõukogu on nüüd esitanud oma liikmetele üleskutse kaaluda CFRSi sekretariaadi võõrustamist alates 2015. aasta oktoobrist, et tagada CFRSi töö järjepidevus.

Toetust taotletakse osalise tööajaga tegevsekretäri (0.4–0.5 täistööajaga ekvivalendi) näol, et säilitada komitee tulemuslikkust rahvusvahelise teadlikkuse tõstmisel ning edendada teadustegevusega seotud vabaduse ja vastutuse aspekte. kooskõlas komitee pädevuse ja tööplaaniga aastateks 2014–2017.

Tegevsekretäri ülesannete hulka kuulub kaks korda aastas toimuvate CFRSi koosolekute ettevalmistamine, tavaliselt üks Pariisis ja üks väljaspool Euroopat, ning kokkulepitud tegevuste elluviimine. Lisaks koosolekuaruannete koostamisele on tööülesanneteks nõuandvate dokumentide väljaandmine, abistamine teaduskoosolekute korraldamisel, suhtlemine ülemaailmse teadusringkondadega asjakohastes küsimustes ja kirjade kirjutamine vangistatud või muul viisil ohustatud teadlaste toetuseks.

Kandidaat ja/või vastuvõttev asutus oleks ideaalis juba kaasatud teadusvabaduse ja -vastutusega seotud küsimustega tegelemisse ja/või oleks huvitatud võimalusest seda tööd rahvusvaheliselt laiendada. Inimestevahelised oskused ning inglise keeles täpse suhtlemise ja kirjutamise oskus on olulised, samas kui kasuks tuleks rahvusvaheliste suhete taust ja/või teadmised ülemaailmsest teadusringkonnast.

Kõik huviavaldused tuleb esitada Rohini Raole (rohini@icsu.org) esimesel võimalusel, kuid hiljemalt reedel, 23 jaanuar 2015.

Lisateavet CFRS-i töö kohta saate aadressilt Vabaduse ja vastutuse portaal sellel veebilehel.

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde