Avaldatud artikkel ICSU programmi kohta Tervis ja heaolu muutuvas linnakeskkonnas

Ajakirjas Current Opinion in Environmental Sustainability avaldati ICSU uue programmi „Tervis ja heaolu muutuvas linnakeskkonnas” eesmärki ja viise.

Paber Tervis ja heaolu muutuvas linnakeskkonnas: keerulised väljakutsed, teaduslikud vastused ja edasiminek (2012), kirjutas Xuemei Bai1, Indira Nath2, Anthony Capon3, Nordin Hasan4 ja Dov Jaron5. Selles uuritakse ICSU uue programmi „Tervis ja heaolu muutuvas linnakeskkonnas” eesmärki ja meetodeid.

Artiklis väidavad autorid, et kiire globaalse linnastumisega tunnistatakse üha enam muutuva linnakeskkonna ning inimeste tervise ja heaolu vaheliste suhete mõistmise tähtsust, kuid nende keeruliste seoste aluseks olev teadus on halvasti arenenud. Autorid uurivad erinevaid tervise- ja heaoluriskide tüüpe linnakeskkonnas, nende dünaamilist, pidevalt arenevat olemust ning määratlevad nii nende ruumilise kui ka sotsiaalmajandusliku mõõtme.

Samuti esitlevad nad uuenduslikku uut programmi Tervis ja heaolu muutuvas linnakeskkonnas mille käivitas hiljuti ICSU, mis kasutab selle keerukuse lahendamiseks integreeritud süsteemipõhist lähenemisviisi. Seejärel selgitavad nad välja selle uue teadusalgatuse õnnestumiseks vajalikud põhielemendid.

Autorid otsustasid artikli kirjutada pärast ideede jagamist ICSU säästva arengu teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni foorumil linnakeskkonna ja heaolu sessioonil osalemisel kl. Rio+20, mis toimus 11.-15. juunil 2012 Brasiilias Rio de Janeiros. Foorum tõi kokku loodus- ja sotsiaalteadlased, poliitikakujundajad ja muud sidusrühmad, et käsitleda globaalse jätkusuutlikkuse võtmeküsimusi, mille põhiteema on linnade heaolu.

Autorite aadressid

1 Fenner School of Environment and Society, Australian National University, 0200 Canberra, ACT, Austraalia

2 Riiklik Patoloogiainstituut (ICMR), Safdarjungi haigla ülikoolilinnak, New Delhi 110029, India

3 Terviseteaduskond, Canberra Ülikool, 2601 Canberra, ACT, Austraalia

4 ICSU Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna piirkondlik büroo, Kuala Lumpur, Malaisia

5 Biomeditsiinitehnika, teaduse ja tervisesüsteemide kool, Drexeli ülikool, Philadelphia, PA 19104, USA

[related_items ids=”1736″]

[related_items ids=”865″]

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde