Säästva arengu teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni foorum enne Rio+20

Foorum toob kokku juhtivad rahvusvahelised teadlased, poliitikakujundajad ja muud sidusrühmad, et uurida interdistsiplinaarse teaduse ja innovatsiooni võtmerolli üleminekul säästvale arengule, rohelisele majandusele ja vaesuse kaotamisele. Eesmärk on aidata koostada teadusuuringute, tehnoloogia ja poliitika tegevuskavasid, mida hiljem vaja läheb Rio+20.

Ajal, mil teaduslikud tõendid näitavad, et inimkond on viinud Maa süsteemi planeetide piiride lähedale, pole teaduse ja tehnoloogia roll Maa kõige pakilisemate probleemide lahendamisel kunagi olnud kriitilisem.

Mitmed loodus- ja sotsiaalteaduste valdkondade leiud viitavad ülemaailmsete kriiside tekkele kliimamuutuste, bioloogilise mitmekesisuse, vee- ja toiduga kindlustatuse ning paljude muude inimeste ja keskkonna vastastikuste mõjude vallas. Teadlaste seas valitseb laialdane üksmeel, et need kõik on seotud maailma elanikkonna ressursside tarbimise ja jäätmematerjalide tootmise tohutu kiirenemisega. Foorumi teadlased hoiatavad, et tulevane kasv ja keeruliste, omavahel seotud riskide juhtimine loovad uue reaalsuse, mis nõuab ülemaailmse majandussüsteemi ümberkorraldamist.

Samuti rõhutatakse teaduse kriitilist vajadust mängida suuremat rolli üleminekul rohelisele majandusele ning rõhutatakse, et Rio+20 delegaadid peavad hõlmama meetmeid teaduse ja poliitika vaheliste sidemete tugevdamiseks.

"Ei ole rohelist majandust ilma puhta tehnoloogia, innovatsiooni ja usaldusväärse teaduseta," ütles Gisbert Glaser, Rahvusvahelise Teadusnõukogu vanemnõunik.

Foorumi korraldab Rahvusvaheline Teadusnõukogu (ICSU) koostöös UNESCO, Maailma Inseneriorganisatsioonide Föderatsioon (WFEO), Rahvusvaheline sotsiaalteaduste nõukogu (ISSC), Brasiilia teadus-, tehnoloogia- ja innovatsiooniministeerium ja Brasiilia Teaduste Akadeemia. ICSU osaleb ka Rio+20 konverentsil teadus- ja tehnoloogiakogukonna peamise töörühma korraldamisel.

[related_items ids=”4065″]

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde