ICSU president tõstab ÜRO konverentsil esile teaduse tähtsust Agenda 2030-s

ICSU president Gordon McBean rõhutas sel nädalal Genfis toimunud suurel ÜRO teaduse ja tehnoloogia konverentsil teaduse kriitilist rolli 2015. aasta järgsete ÜRO raamistike rakendamisel.

ICSU president tõstab ÜRO konverentsil esile teaduse tähtsust Agenda 2030-s

Arengu teaduse ja tehnoloogia komisjoni (CSTD) 19. istungjärgul esinedes rõhutas McBean tõhusa teaduse/poliitika liidese võimaldamise tähtsust Agenda 2030 kontekstis ja kaugemalgi. Ta ütles: "Tuleviku nägemiseks peame tuginema teadusele ja omama ühiste tegevuste kaudu sellist tulevikku, mida tahame."

CSTD on keha ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu (ECOSOC), mis annab ÜRO Peaassambleele ja ECOSOCile nõu teaduse ja tehnoloogia küsimustes. 9.-13. maini toimuv sessioon on keskendunud targa linna ja taristu ning digiarengu ettenägelikkuse teemadele.

McBean märkis, et teadusringkonnad vastutavad 2015. aasta järgsete raamistike, näiteks Sendai Framework katastroofiohu vähendamise, 2030 Agenda ja Paris lepingu kliimamuutuste kohta. Ta lisas, et ka poliitikaringkonnal lasub vastutus tagada teadlaste kaasamine protsessi.

Ta ütles lõpetuseks, et ICSU on oma kaudu aidanud kaasa Genfi kohtumise dokumentatsiooni koostamisele Linna tervis ja heaolu uurimisprogrammi ja Teaduse ja tehnoloogia andmete komitee (CODATA), nõukogu interdistsiplinaarne organ.

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde