ICSU artikkel säästva arengu eesmärkidest (SDG), mille avaldas Nature

ICSU kinnitab, et parimad interdistsiplinaarsed teadusuuringud peaksid toetama eesmärkide, sihtide ja näitajate väljatöötamist globaalsel, piirkondlikul ja riiklikul tasandil.

Kell Rio+20 2012. aasta juunis toimunud ÜRO konverentsil leppisid maailma valitsused kokku, et toota komplekti Säästva arengu eesmärgid (SDG-d). Järgmise kahe aasta jooksul töötavad valitsused nende eesmärkide väljatöötamise nimel.

ICSU on Rio + 20 teadus- ja tehnoloogiaühenduse pearühma kaaskorraldaja ja ÜRO järeltegevus. ICSU püüab veenda valitsusi vajaduses kasutada selles protsessis parimat võimalikku interdistsiplinaarset teaduslikku teadmist ning selle eesmärk on teha koostööd juhtivate teadlaste ja organisatsioonidega, sealhulgas Tulevane Maa kogukond, et tagada protsessi jaoks parimate võimalike teaduslike teadmiste mobiliseerimine.

Selles artiklis väidab ICSU, et kestliku arengu eesmärgid peavad põhinema teadusel.


VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde