Jätkusuutlik edasiminek: teed COVID-järgsesse maailma

Rahvusvaheline Teadusnõukogu ja Rahvusvaheline Rakendussüsteemide Analüüsi Instituut (IIASA) on loonud partnerluse, mis ühendab kahe organisatsiooni tugevad küljed ja teadmised, et määratleda ja kavandada jätkusuutlikkuse teed mitmete sidusrühmadega peetava dialoogi kaudu, mis soodustab õiglasemat post- COVID maailm.

Jätkusuutlik edasiminek: teed COVID-järgsesse maailma

Kuigi teadlased on juba pikka aega hoiatanud ülemaailmse pandeemia ohu eest, üllatas COVID-19 maailma. Sellel on olnud kohesed negatiivsed tervise-, sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed, sealhulgas allpool vaesuspiiri elavate inimeste arv ja potentsiaal ulatuslikuks näljahädaks. Säästva arengu eesmärkide saavutamisel tehtud edusammud võivad nüüd maha jääda. 

Otsustajad on praegu arusaadavalt hõivatud COVID-19 põhjustatud hädaolukorra lahendamisega, kuid kriis on paljastanud puudused ja piirangud meie reageerimisel paljudele meie ees seisvatele väljakutsetele, sealhulgas COVID-19 põhjustatud väljakutsetele. Vaja on foorumit, kus saaks kavandada ja arendada uusi ettepanekuid ja uusi teid 2030. aasta tegevuskava eesmärkide saavutamiseks koos muude rahvusvaheliste raamistikega, nagu Pariisi leping ja Sendai raamistik.

Selleks aktiveerivad IIASA ja ISC oma ülemaailmse võrgustiku ja avaldavad aruandeid.

Platvorm, mis käivitatakse mai lõpus, on ülemaailmne keskus konsultatsioonideks, aruteludeks ja koostööks teadlaste, poliitikakujundajate ja kodanikuühiskonna esindajate vahel nelja peamise omavahel seotud teema raames: 

Platvormi toetab kõrgetasemeline väljapaistev nõuandekogu, mida patroneerib ÜRO 8. peasekretär ja Ban Ki-moon Global Citizens Centeri kaasesimees HE Ban Ki-moon. Platvorm toimib eesmärkide ja eesmärkide raames, mis on sätestatud olemasolevates ülemaailmsetes lepingutes, nagu Pariisi kokkulepe, 2030. aasta tegevuskava, linnatervise ja heaolu tegevuskava ning Sendai raamistik.

„Ainus viis COVID-19 pandeemia tõttu praegu kogetavast kriisist üle saada on teha piiriüleselt koostööd solidaarsuse, koostöö ja koordineerimise vaimus. Mul on au olla selle platvormi patroon, kuna püüame ühiselt pakkuda poliitikakujundajatele teaduspõhist arusaama ning laiendada olulist mõistmist, koostööd ja sallivust teel jätkusuutlikuma maailma poole kõigi maailmakodanike jaoks – kedagi maha jätmata.

TE Ban Ki-moon

Platvormi tulemuste tulemused avaldatakse aruandes. See aruanne kirjeldab COVID-i järgse maailma jätkusuutlikuma taastumise teed. Raport avaldatakse 2020. aasta teisel poolel, andes olulise panuse ÜRO Peaassamblee aruteludesse. Soovitused tehakse laialdaselt kättesaadavaks poliitikakujundajatele ja teadusringkondadele.


Pilt: (c) Jm10 | Dreamstime.com

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde